EMC

Educatie Medicala Continua – EMC

În vederea creșterii gradului de pregătire profesională și asigurării unui nivel ridicat al cunostințelor medicale, medicii sunt obligați să efectueze un număr de cursuri de pregătire și alte forme de educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilite în acest sens de catre Consiliul Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Medicii stomatologi care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educație medicală continuă, stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, sunt suspendați din exercitarea profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv. Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic stomatolog este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 anicel puțin 20 de credite anual.

Anunt important!
Comisia EMC și Comisia Profesional Științifică a CMSR, vă aduce la cunostința că NUMAI manifestările postate pe site-ul www.cmdr.ro la secțiunea EMC au acordul comisiilor. Cele care nu sunt menționate pe site-ul www.cmdr.ro la secțiunea EMC, nu beneficiază de credite EMC (conform regulamentului EMC publicat in M.Of.).

Nota!
Această listă se va reactualiza în funcție de cererile primite la CMSR. Vă rugăm să verificați periodic această lista.

In atentia Colegiilor Teritoriale ale CMSR !
Va rugăm să ne comunicați lista participanților, seriile și numerele de ordine ale diplomelor cursanților prezenți la manifestările EMC creditate de catre CMSR. Acestea vor fi eliberate de catre colegiul teritorial, iar la CMSR se vor comunica în vederea întocmirii Registrului de EMC-uri.