EMC

Educație Medicală Continuă – EMC

În vederea creșterii gradului de pregătire profesională și asigurării unui nivel ridicat al cunoștințelor medicale, medicii stomatologi sunt obligați să efectueze un număr de cursuri de pregătire și alte forme de educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilite în acest sens de către Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Medicii stomatologi care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educație medicală continuă, stabilit de Consiliul național, sunt suspendați din exercitarea profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv.

Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic stomatolog este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 anicel puțin 20 de credite anual.

Anunț important!
Comisia de EMC vă aduce la cunoștință că NUMAI formele de EMC publicate pe site-ul www.cmdr.ro, în cadrul secțiunii EMC, sunt acreditate și beneficiază de credite de EMC.

Manifestările care nu sunt menționate pe site-ul www.cmdr.ro, la secțiunea EMC, nu beneficiază de credite EMC, în baza prevederilor art. 22 alin. (1) din Regulamentul de educație medicală continuă aprobat prin Decizia Consiliului național nr. 58/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Notă!
Această listă se va reactualiza în funcție de cererile primite la CMSR.

Vă rugăm să verificați periodic calendarul manifestărilor de EMC.

În atentia Colegiilor teritoriale ale CMSR!
Va rugăm să ne comunicați lista participanților, seriile și numerele de ordine ale diplomelor cursanților prezenți la manifestările EMC creditate de către CMSR.

Diplomele de participare vor fi eliberate de către colegiul teritorial, iar la CMSR se vor comunica în vederea întocmirii Registrului de EMC-uri.