05 Decizii ale Consiliului național


 • Download
  Previzualizare
 • Decizia Consiliului național nr. 11/2CN/2023 privind aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local și național pentru mandatul 2023-2027

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.


 • Download
  Previzualizare
 • Decizia Consiliului național nr. 10/2CN/2023 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local și național pentru mandatul 2023-2027

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.


 • Download
  Previzualizare
 • Decizia Consiliului național nr. 6/2CN/2023 privind organizarea alegerilor membrilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România și pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

  Decizia nr. 6/2CN/2023 privind organizarea alegerilor membrilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România și pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2023.

  Decizia nr. 6/2CN/2023 a fost modificată prin Decizia nr. 14/2CN din 29 septembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 920 din 12 octombrie 2023.

  Text actualizat la data de 12 octombrie 2023. 

  Textul actualizat reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.


 • Download
  Previzualizare
 • Decizia Consiliului național nr. 9/2CN/2022 privind aprobarea Ghidului de clasificare a instrumentarului, dispozitivelor și echipamentelor stomatologice

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.


 • Download
  Previzualizare
 • Decizia Consiliului național nr. 8/2CN/2022 privind desfășurarea manifestărilor de educație medicală continuă

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.


 • Download
  Previzualizare
 • Decizia Consiliului național nr. 4/2CN/2022 privind aprobarea modelului unic la nivel național al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.


 • Download
  Previzualizare
 • Decizia Consiliului național nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a lectorilor, precum și a procedurilor de evaluare și creditare a formelor de educație medicală continuă adresate medicilor stomatologi

  Text actualizat la data de 12 octombrie 2023. 

  Textul actualizat reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.


 • Download
  Previzualizare
 • Decizia Consiliului național nr. 10/2CN/2021 privind organizarea și desfășurarea on-line a ședințelor Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din România

  Decizia Consiliului național nr. 10/2CN/2021 privind organizarea și desfășurarea on-line a ședințelor Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din România a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 181 din data de 23.02.2021


 • Download
  Previzualizare
 • Decizia Consiliului național nr. 1/2CN/2021 – taxe care se încasează de Colegiul Medicilor Stomatologi din România pentru servicii prestate exclusiv la nivel național

  Decizia nr. 1/2CN/2021 privind taxele care se încasează de Colegiul Medicilor Stomatologi din România pentru servicii prestate exclusiv la nivel național, adoptată în ședința Consiliului național din data de 21 ianuarie 2021, aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2021.

  La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziții contrare se abrogă (inclusiv dispozițiile Deciziei Consiliului național nr. 4/2CN/2020).


 • Download
  Previzualizare
 • Decizia Consiliului național nr. 22/2CN/2020 privind modificarea punctajului profesional minim pe parcursul ciclului de 5 ani care include anul 2020

  Prin Decizia Consiliului național nr. 22/2CN/2020, punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze un medic stomatolog cu drept de liberă practică pe parcursul ciclului de 5 ani prevăzut de lege, care cuprinde anul 2020, a fost redus la 160 credite EMC.


 • Download
  Previzualizare
 • Decizia Consiliului național nr. 20/2CN/2020 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor Dentiști din România

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.


 • Download
  Previzualizare
 • Decizia Consiliului național nr. 14/2CN/2020 pentru aprobarea Recomandărilor privind reluarea activităţii în cabinetele stomatologice

  Decizia Consiliului național nr. 14/2CN/2020 pentru aprobarea Recomandărilor privind reluarea activităţii în cabinetele stomatologice publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din data de 15 mai 2020.

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.