11 Hotărâri


  • Download
    Previzualizare
  • Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

    Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
    Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

    Text actualizat la data de 1.01.2023