04 Ordonanțe și ordonanțe de urgență


 • Download
  Previzualizare
 • Ordonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată

  Textul actualizat reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.
  Text consolidat la data de 01.01.2012


 • Download
  Previzualizare
 • Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

  Text actualizat la data de 29.03.2021


 • Download
  Previzualizare
 • Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

  Text actualizat la data de 30.03.2021


 • Download
  Previzualizare
 • Ordonanța de urgență nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

  Textul actualizat reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

  Text actualizat la data de 18.03.2021


 • Download
  Previzualizare
 • Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

  Text actualizat la data de 31.12.2020


 • Download
  Previzualizare
 • Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

  Text consolidat la data de 4.09.2020


 • Download
  Previzualizare
 • Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

  Text consolidat la data de 19.05.2020


 • Download
  Previzualizare
 • Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

  Text consolidat la data de 31.12.2020

  Prevederile OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și unităților în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, în funcție de îndeplinirea de către acestea a condițiilor prevăzute în fiecare dintre cazurile reglementate de actul normativ.

  Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora aprobat prin Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020 va fi actualizat, cu includerea corespunzătoare a modificărilor și completărilor aduse Ordonanței de urgență nr. 30/2020 prin dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 32/2020.


 • Download
  Previzualizare
 • Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

  Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
  Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

  Text consolidat la data de 26.10.2020

  Prevederile OUG nr. 29/2020 se aplică și unităților în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, în funcție de îndeplinirea de către acestea a condițiilor prevăzute în fiecare dintre cazurile reglementate de actul normativ.

  Cabinetele stomatologice sunt nominalizate expres la pct. X din ordonanța de urgență ca beneficiind, pe durata stării de urgență, de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, numai dacă:

  • și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;
  • dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
  • își cadrul acestora își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane;
  • activitatea este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19.

  La art. X alin. (9) se menționează expres că se stabilesc prin hotărâre a Guvernului criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri.

  Măsurile prevăzute la art. X din OUG nr. 29/2020 NU sunt singurele de care pot beneficia cabinetele stomatologice.