Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

21 mart.

Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Text consolidat la data de 26.10.2020

Prevederile OUG nr. 29/2020 se aplică și unităților în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, în funcție de îndeplinirea de către acestea a condițiilor prevăzute în fiecare dintre cazurile reglementate de actul normativ.

Cabinetele stomatologice sunt nominalizate expres la pct. X din ordonanța de urgență ca beneficiind, pe durata stării de urgență, de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, numai dacă:

  • și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;
  • dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
  • își cadrul acestora își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane;
  • activitatea este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19.

La art. X alin. (9) se menționează expres că se stabilesc prin hotărâre a Guvernului criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri.

Măsurile prevăzute la art. X din OUG nr. 29/2020 NU sunt singurele de care pot beneficia cabinetele stomatologice.

Noutati similare