Despre CMSR

Colegiul Medicilor Stomatologi din România funcționeaza în baza Legii 95/2006 – titlul XIII precum și a Regulamentului de Organizare si Functionare. Toti medicii stomatologi din Romania care vor sa exercite profesia, sunt obligati prin lege sa devina membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, avand drepturi si obligatii conform legii 95/2006 – titlul XIII.
Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania este organism profesional, apolitic, fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, in domeniul autorizarii, controlului si supravegherii profesiei de medic stomatolog ca profesie liberala, de practica publica autorizata.

Colegiul Medicilor Stomatologi Romania are ca si principale activitati:

 • controlul și supravegherea exercitării profesiei de medic stomatolog,
 • aplicarea legilor și a regulamentelor care organizează și reglementează exercitiul profesiei,
 • reprezentarea intereselor profesiei de medic stomatolog și pastrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vietii sociale.

Misiune

 • de a apara demnitatea, libertatea si independenta profesionala a medicului stomatolog în exercitarea profesiei
 • de a promova drepturile si interesele medicului stomatolog in toate domeniile de activitate
 • de a asigura respectarea de catre medicul stomatolog a obligatiilor ce ii revin fata de pacient si de sanatatea publica.

Organizare

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organizat pe criterii teritoriale, la nivel național, respectiv la nivelul municipiului București. Filialele teritoriale respectiv a municipiului Bucuresti au autonomie functionala, organizatorica si financiara. Atributiile Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania nu pot fi exercitate de nici o alta asociatie profesionala. Pentru mai multe detalii despre sediile teritoriale apasti aici.

Conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania

Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania (CMSR) sunt:

 • Adunarea Generala Nationala
 • Consiliul National
 • Biroul Executiv National

In cadrul Consiliului National, pentru realizarea atributiilor legale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, functioneaza mai multe comisii conform regulamentului de organizare a CMSR.

Adunarea Nationala Generala

Adunarea Generala Nationala a Colegiului Medicilor Stomatologi din România este alcatuita din reprezentanti alesi de adunarea generala din fiecare judet respectiv din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret.

 • 2 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 50 de membri înscrisi;
 • 4 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 120 de membri înscrisi;
 • 6 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 200 de membri înscrisi;
 • 8 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 300 de membri înscrisi;
 • 10 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care peste 300 de membri înscrisi;
 • 15 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care peste 500 de membri înscrisi;
 • 20 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au peste 701 de membri înscrisi;
 • un reprezentant la 100 de membri înscrisi pentru Colegiul Medicilor Stomatologi Bucuresti.

Consiliul National

Este alcătuit din câte un reprezentant al fiecărui județ, 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti, un reprezentant al ministerelor cu retea de medicina dentara proprie si membrii Biroului Executiv National. Membrii Consiliului National se întâlnesc trimestrial în sedinte ordinare si ori de câte ori este nevoie în sedinte extraordinare.

Biroul Executiv National

Biroul Executiv National al Colegiului Medicilor Stomatologi din România are urmatoarea componenta:

Presedinte: Prof. dr. Ecaterina IONESCU

Vicepresedinti: Prof. dr. Alexandru BUCUR, Prof. dr. Radu Septimiu CAMPIAN, Prof. dr. Norina Consuela FORNA

Secretar general : Dr. Alexandru Dumitru BREZOESCU, Trezorier: Dr. Mia Rodica OLTEAN

Comisiile Consiliului National

In cadrul Consiliului National, pentru realizarea atributiilor legale ale Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, functioneaza mai multe comisii ce se ocupa de domeniile de inters precum si comisii de specialitate.

 • Comisia pentru imagine, relatii interne si internationale, de etica si deontologie medicala si educatie medicala continua (CIRIIEDMEMC)
 • Comisia pentru legislatie si asigurari de sanatate (CLAS)
 • Comisia profesional-stiintifica si invatamant (CPSI)
 • Comisia pentru avizari, studii si strategii de dezvoltare (CASSD)
 • Comisia pentru probleme socio-economice, financiar-contabila si administrative (CPSEFCA)
 • Comisia pentru Secretariat (CS)
 • Comisia Superioara de Disciplina – Componenta Comisiei
 • Comisiile de specialitate ale Consiliului National
 1. Comisia de ortodontie si ortopedie dento-faciala
 2. Comisia de chirurgie
 3. Comisia de protetica dentara
 4. Comisia de parodontologie
 5. Comisia de endodontie
 6. Comisia de pedodontie

Descarca Regulamentul de Organizarea și Funcționarea CMSR – forma consolidată la data de 30 iunie 2017