Despre CMSR

Colegiul Medicilor Stomatologi din România funcționează în baza Titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 3/1AGN/2023.
Toți medicii stomatologi care doresc să exercite profesia pe teritoriul României sunt obligați prin lege să devină membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România sau să dețină un aviz de practică temporară sau ocazională, având drepturile și obligațiile stabilite conform legii și deciziilor organelor de conducere a corpului profesional.
Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată, având autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional.
dp

Colegiul Medicilor Stomatologi Romania are ca și principale atribuții:

 • controlul și supravegherea exercitării profesiei de medic stomatolog;
 • aplicarea legilor și a regulamentelor care organizează și reglementează exercițiul profesiei;
 • reprezentarea intereselor profesiei de medic stomatolog și păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieții sociale.

Misiune

 • de a apăra demnitatea, libertatea și independenta profesională a medicului stomatolog în exercitarea profesiei;
 • de a promova drepturile și interesele medicului stomatolog în toate domeniile de activitate;
 • de a asigura respectarea de către medicul stomatolog a obligațiilor ce îi revin fata de pacient și de sănătatea publică.

Organizare

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organizat pe criterii teritoriale, la nivel național, respectiv la nivelul municipiului București. Colegiile teritoriale au autonomie funcțională, organizatorică și financiară.

Atribuțiile Colegiului Medicilor Stomatologi din România nu pot fi exercitate de nici o altă asociație profesională.

Pentru mai multe detalii despre sediile teritoriale apăsați aici.

Conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR) sunt:

 • Adunarea generală națională
 • Consiliul național
 • Biroul executiv național

În cadrul Consiliului national, pentru realizarea atribuțiilor Colegiului Medicilor Stomatologi din România, funcționează mai multe comisii conform Regulamentului de organizare și funcționare a CMSR.

Adunarea națională generală

Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România este alcătuită, în mandatul 2019-2023, din reprezentanți aleși de adunarea generală din fiecare colegiu teritorial, prin vot direct și secret, cu respectarea normei de reprezentare de 1/200 de membri înscriși în fiecare colegiu teritorial la data organizării alegerilor, cel puțin un reprezentant pentru un colegiu teritorial.

Consiliul național

Este alcătuit din Biroul executiv național, câte un reprezentant al fiecărui județ, din 3 reprezentanți ai municipiului București, un reprezentant numit de Ministerul Sănătății, ca autoritate de stat, și câte un reprezentant din fiecare minister și instituție centrală cu rețea sanitară proprie. Membrii Consiliului național se întâlnesc trimestrial în ședințe ordinare și ori de câte ori este nevoie în ședințe extraordinare.

Biroul executiv național

Biroul executiv național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România are următoarea componență:

Președinte: Prof. dr. Ecaterina IONESCU

Vicepreședinți: Prof. dr. Alexandru BUCUR, Prof. dr. Radu Septimiu CÂMPIAN, Prof. dr. Norina Consuela FORNA

Secretar general : Dr. Alexandru Dumitru BREZOESCU

Trezorier: Dr. Mia Rodica OLTEAN

Comisiile Consiliului național

În cadrul Consiliului național, pentru realizarea atribuțiilor Colegiului Medicilor Stomatologi din România, funcționează mai multe comisii de lucru, precum și comisii de specialitate.

 • Comisia pentru imagine, relații interne și internaționale, de etică și deontologie medicală și educație medicală continuă (CIRIIEDMEMC)
 • Comisia pentru legislație și asigurări de sănătate (CLAS)
 • Comisia profesional-științifică și învățământ (CPSI)
 • Comisia pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare (CASSD)
 • Comisia pentru probleme socio-economice, financiar-contabilă și administrativ (CPSEFCA)
 • Comisia pentru secretariat (CS)
 • Comisiile de specialitate ale Consiliului național
 1. Comisia de ortodonție și ortopedie dento-facială
 2. Comisia de chirurgie
 3. Comisia de protetica dentară
 4. Comisia de parodontologie
 5. Comisia de endodonție
 6. Comisia de pedodonție

În cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România funcționează și:

 • Comisia superioară de disciplină

 

Descarcă Regulamentul de organizarea și funcționare a CMSR