COVID-19

Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul CMSR

Măsuri adoptate la nivelul CMSR referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19, precum și la protecția membrilor corpului profesional

Surse de informații oficiale referitoare la COVID-19 și la virusul care a provocat această boală (Coronavirus SARS-CoV-2)

În cadrul prezentei secțiuni pot fi consultate informații privind măsuri adoptate la nivelul corpului profesional referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19, precum și informații actualizate periodic publicate de autorități competente cu privire la coronavirusul SARS-CoV-2 și boala provocată de acesta, COVID-19.

Această secțiune este gestionată de Grupul de lucru de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul CMSR.

Dragi colegi, vă rugăm să vă informați doar din surse oficiale și să verificați întotdeauna informațiile la care aveți acces.

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice, la nivelul unităţilor sanitare non-COVID şi al ambulatoriilor de specialitate pe perioada stării de alertă a fost modificat și completat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 873/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. nr. 437 din 25 mai 2020.

Textul actualizat al Ordinului ministrului sănătăţii nr. 828/2020 poate fi consultat aici.

Prin Ordinul ministrului sănătății nr. 874/2020 au fost instituite obligativitatea purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.

Textul actului normativ poate fi consultat aici.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 a fost declarată starea de alertă și au fost reglementate măsurile care se aplică pe durata acesteia.
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 410 din 18 mai 2020 și încuviințată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020.

Textul actualizat al actului normativ poate fi consultat aici.

Prin Decizia Consiliului național nr. 14/2CN/2020 au fost aprobate Recomandările privind reluarea activității în cabinetele stomatologice.

Decizia Consiliului național nr. 14/2CN/2020, adoptată la data de 5 mai 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 401 din 14 mai 2020.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Prin Legea nr. 55/2020 au fost adoptate unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Legea a intrat în vigoare la data de 18.05.2020.

Textul integral al legii poate fi consultat aici.

Prin Hotărârea nr. 24/2020 a fost instituită starea de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.

Textul integral al hotărârii poate fi consultat aici.

Prin Ordinul ministrului sănătății nr. 767/2020 au fost aprobate condițiile de funcționare a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență în perioada stării de urgență determinate de epidemia de COVID-19, precum și triajul pacienților și măsurile de prevenție care trebuie respectate de cabinetele stomatologice pentru efectuarea intervențiilor de urgență în această perioadă.
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 11 mai 2020

Textul integral al actului normativ poate fi consultat aici.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 26/3BExN/2020 au fost aprobate Recomandările privind reluarea activității în cabinetele stomatologice.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Note:

 1. Unități sanitare înscrise în registrul special de evidență întocmit la nivel local, conform informațiilor comunicate de colegiile teritoriale* până la data de 14.05.2020, ora 16:00, care au declarat că îndeplinesc normativele legale în vigoare referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19 și deciziile corpului profesional pentru asigurarea intervențiilor stomatologice de urgență în contextul aplicării măsurilor privind prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19.
 2. În vederea efectuării intervențiilor stomatologice de urgență în contextul aplicării măsurilor privind prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19, unitățile sanitare înscrise în registrul special de evidență au primit/urmează să primească avizul direcțiilor de sănătate publică pe raza cărora își desfășoară activitatea.

Explicația unor termeni (coloana „Situație aviz direcție de sănătate publică”):

 • Avizat – direcțiile de sănătate publică au avizat expres unitățile sanitare pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență în contextul aplicării măsurilor privind prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19;
 • Acord informal – direcțiile de sănătate publică au comunicat informal că unitățile sanitare sunt avizate pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență în contextul aplicării măsurilor privind prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19;
 • Fără aviz comunicat – direcțiile de sănătate publică nu au comunicat efectuarea evaluării unităților sanitare și a avizării acestora pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență în contextul aplicării măsurilor privind prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19;
 • USPB – unitare sanitară publică în cadrul cărora se efectuează intervenții stomatologice de urgență.

3. Lista se va actualiza periodic, în funcție de comunicările colegiilor teritoriale.

Registrul special de evidență poate fi consultat aici.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 25/3BExN/2020 au fost aprobate Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19, poate fi consultat aici.

Ghidul măsurilor sociale

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020 a fost aprobat Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora, revizia 1, în urma modificărilor și completărilor aduse OUG nr. 30/2020 prin OUG nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială (OUG nr. 32/2020 poate fi consultată aici, iar OUG nr. 30/2020 în forma consolidată poate fi consultată aici).

Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora, revizia 1, poate fi consultat aici.

Important!

Luând în considerare că o atribuție fundamentală a corpului profesional este aceea de a apăra demnitatea și de a promova drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apreciind că se impune adoptarea la nivelul CMSR, în primul rând, a unor măsuri sustenabile de protecție a membrilor, pe termen determinat, în echilibru cu nevoia de a asigura capacitatea funcțională și administrativă a corpului profesional, la nivel național și teritorial, pe termen mediu și lung, raportat inclusiv și la necesitatea achiziționării de echipamente, aplicații informatice și servicii care să asigure continuarea activității preponderent prin mijloace electronice, coordonarea și colaborarea între organele de conducere și comisiile corpului profesional, precum și între corpul profesional, membrii săi și autorități, în condițiile în care necesitatea de adoptare a unor astfel de măsuri intervine într-un context excepțional ce nu putea fi previzionat, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România reunit, prin videoconferință, în ședință extraordinară la data de 26 martie 2020 a adoptat Decizia nr. 12/2CN/2020 prin care s-au stabilit următoarele:

1. Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii:

 1. obligația de plată a cotizației de membru al CMSR se suspendă;
 2. procedurile privind suspendarea exercitării profesiei de medic stomatolog în temeiul art. 546 alin. (1) din Legea nr. 95/1995 se suspendă.

2. Se menține valabilitatea documentelor eliberate de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, inclusiv de colegiile teritoriale, care expiră pe perioada stării de urgență.

Se recomandă medicilor stomatologi reînnoirea asigurării de răspundere civilă profesională în situația în care valabilitatea acesteia expiră pe perioada stării de urgență, pentru păstrarea continuității, având în vedere faptul că acest document nu se încadrează în ipoteza dispozițiilor art. 14 din Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

3. La nivel local, pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, fiecare colegiu teritorial va adopta decizii proprii privind măsuri de scutire de taxe datorate colegiului teritorial respectiv, în temeiul deciziilor adoptate de organele de conducere ale CMSR sau ale colegiului teritorial.

4. Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii se suspendă obligațiile de plată a tuturor taxelor stabilite în sarcina membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș.

5. Birourile executive ale colegilor teritoriale vor aduce la cunoștința tuturor membrilor colegiilor în cauză dispozițiile deciziei, inclusiv prin publicarea acesteia la sediul și pe site-urile proprii.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și cele ale art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România reunit, prin videoconferință, în ședință extraordinară la data de 26 martie 2020 a adoptat Decizia nr. 13/2CN/2020 prin care s-au stabilit următoarele:

1. Se suspendă activitățile corespunzătoare emiterii de către colegiile teritoriale a avizului prevăzut la art. 512 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu excepția situației în care avizul este necesar pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență, pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii.

2. Se suspendă soluționarea cauzelor disciplinare aflate pe rolul comisiilor de disciplină constituite la nivel național sau local, precum și a termenelor procedurale aferente, pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României.

3. Birourile executive ale colegilor teritoriale vor aduce la cunoștința tuturor membrilor colegiilor în cauză dispozițiile deciziei, inclusiv prin publicarea acesteia la sediul și pe site-urile proprii.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială poate fi consultată aici.

Ordonanța de urgenţă nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 17/3BExN/2020 a fost aprobat Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență, revizia 1.

Decizia Biroului executiv național nr. 17/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență, revizia 1, poate fi consultat aici.

Important!

Vor fi avute în vedere prevederile specifice din această ultimă revizie a Planului de măsuri (și nu Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență aprobat în data de 24.03.2020 prin Decizia Biroului executiv național nr. 16/3BExN/2020 sau Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență aprobate în data de 22.03.2020 prin Decizia Biroului executiv național nr. 13/3BExN/2020, ale căror prevederi contrare celor aprobate în data de 30.03.2020, prin Decizia Biroului executiv național nr. 17/3BExN/2020, se abrogă începând cu data de 30.03.2020).

Luând în considerare că o atribuție fundamentală a corpului profesional este aceea de a apăra demnitatea și de a promova drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apreciind că se impune adoptarea la nivelul CMSR, în primul rând, a unor măsuri sustenabile de protecție a membrilor, pe termen determinat, în echilibru cu nevoia de a asigura capacitatea funcțională și administrativă a corpului profesional, la nivel național și teritorial, pe termen mediu și lung, raportat inclusiv și la necesitatea achiziționării de echipamente, aplicații informatice și servicii care să asigure continuarea activității preponderent prin mijloace electronice, coordonarea și colaborarea între organele de conducere și comisiile corpului profesional, precum și între corpul profesional, membrii săi și autorități, în condițiile în care necesitatea de adoptare a unor astfel de măsuri intervine într-un context excepțional ce nu putea fi previzionat, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România reunit în ședință extraordinară la data de 26 martie 2020 a adoptat Decizia nr. 12/2CN/2020 prin care s-au stabilit următoarele:

1. Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii:

 1. obligația de plată a cotizației de membru al CMSR se suspendă;
 2. procedurile privind suspendarea exercitării profesiei de medic stomatolog în temeiul art. 546 alin. (1) din Legea nr. 95/1995 se suspendă.

2. Se menține valabilitatea documentelor eliberate de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, inclusiv de colegiile teritoriale, care expiră pe perioada stării de urgență.

Se recomandă medicilor stomatologi reînnoirea asigurării de răspundere civilă profesională în situația în care valabilitatea acesteia expiră pe perioada stării de urgență, pentru păstrarea continuității, având în vedere faptul că acest document nu se încadrează în ipoteza dispozițiilor art. 14 din Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

3. La nivel local, pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, fiecare colegiu teritorial va adopta decizii proprii privind măsuri de scutire de taxe datorate colegiului teritorial respectiv, în temeiul deciziilor adoptate de organele de conducere ale CMSR sau ale colegiului teritorial.

4. Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii se suspendă obligațiile de plată a tuturor taxelor stabilite în sarcina membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș.

5. Birourile executive ale colegilor teritoriale vor aduce la cunoștința tuturor membrilor colegiilor în cauză dispozițiile deciziei, inclusiv prin publicarea acesteia la sediul și pe site-urile proprii.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și cele ale art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România reunit, prin videoconferință, în ședință extraordinară la data de 26 martie 2020 a adoptat Decizia nr. 13/2CN/2020 prin care s-au stabilit următoarele:

1. Se suspendă activitățile corespunzătoare emiterii de către colegiile teritoriale a avizului prevăzut la art. 512 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu excepția situației în care avizul este necesar pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență, pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii.

2. Se suspendă soluționarea cauzelor disciplinare aflate pe rolul comisiilor de disciplină constituite la nivel național sau local, precum și a termenelor procedurale aferente, pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României.

3. Birourile executive ale colegilor teritoriale vor aduce la cunoștința tuturor membrilor colegiilor în cauză dispozițiile deciziei, inclusiv prin publicarea acesteia la sediul și pe site-urile proprii.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 16/3BExN/2020 au fost realizate precizări referitoare la efectuarea de către cabinetele de medicină dentară publice și private a intervențiilor stomatologice de urgență și a fost aprobat Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență.

Decizia Biroului executiv național nr. 16/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență poate fi consultat aici.

Modelul declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea de către cabinetul de medicină dentară a regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2, precum și a condițiilor stabilite prin decizii ale organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi în România cu privire la efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii poate fi consultat aici.

Modelul registrului special de evidență întocmit de colegiile teritoriale poate fi consultat aici (format vedere – pag. 1 în dreapta, pag. 2 în stânga).

Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, intervențiile stomatologice de urgență se pot efectua și în cabinete de medicină dentară publice sau private, care respectă normativele legale în vigoare referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19.
Urgențele stomatologice asigurate de cabinetele de medicină dentară sunt cele prevăzute în Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență aprobate prin Decizia Biroului executiv național nr. 13/3BExN/2020.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 15/3BExN/2020 au fost stabilite o serie de măsuri suplimentare pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2.

Decizia Biroului executiv național nr. 15/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

O parte din măsuri sunt prezentate în cele ce urmează.

Art. 1. – (1) Medicii stomatologi au obligația să respecte cu strictețe și fără nicio abatere de la lege dispozițiile autorităților competente.
(2) Medicii stomatologi au obligația să respecte și să aplice în orice împrejurare normele de deontologie ale profesiei de medic stomatolog, să nu aducă prejudicii reputației profesiei sau altor membri, respectând statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare și CMSR, și să aibă un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calității de membru al CMSR, inclusiv, și mai ales în contextul evoluției situației epidemiologice pe teritoriul României ca urmare a răspândirii infecției cu COVID-19,:
a) să se informeze din surse oficiale cu privire la aspecte care au legătură cu exercitarea profesiei de medic stomatolog, cu demersurile, măsurile și recomandările Colegiului Medicilor Stomatologi din România și
b) să evite participarea la propagarea unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.
Art. 2. – (1) La nivelul fiecărui colegiu teritorial se va asigura constituirea Grupului local de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2, denumit în continuare Grupul local de lucru.
(2) Grupurile locale de lucru prevăzute la art. 1 vor exercita următoarele atribuții:
a) elaborarea de propuneri referitoare la prevenirea și limitarea riscului de îmbolnăvire cu Coronavirusul SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către membrii colegiului teritorial, respectiv a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional;
b) centralizarea problemelor cu care se confruntă membrii colegiului teritorial privind implementarea măsurilor pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirusul SARS-CoV-2 dispuse de autoritățile competente;
c) centralizarea situației membrilor corpului profesional aflați în dificultate sau în situații deosebite (medici stomatologi în vârstă, singuri; medici stomatologi cu grave probleme de sănătate aflați în imposibilitate de deplasare; medici stomatologi care au calitatea de persoane singure din familia monoparentală, definită în condițiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare etc);
d) inițierea și coordonarea, alături de organizații neguvernamentale, de acțiuni de voluntariat, fie de exercitare a activităților profesionale de către medici stomatologi în contextul limitării și prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19, fie de ajutorare prin mijloace legale a membrilor corpului profesional care se încadrează în categorii cu grad ridicat de risc (persoane peste 65 de ani etc.);
e) inițierea de apeluri către comunitatea locală, inclusiv către mediul de afaceri, pentru donarea de echipamente de protecție, dezinfectanți etc. sau de sume de bani către personal medical și entități implicate în gestionarea răspândirii infecției cu COVID-19;
f) centralizarea solicitărilor adresate colegiului teritorial de către autoritățile publice implicate în adoptarea și implementarea de măsuri în contextul infecției cu COVID-19 și soluționarea acestora cu respectarea dispozițiilor Grupului de lucru național, și a deciziilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România;
g) centralizarea cabinetelor de medicină dentară care pot efectua intervențiile stomatologice de urgență și înscrierea acestora într-un registru special întocmit și actualizat la nivelul fiecărui colegiu teritorial;
h) comunicarea către Grupul de lucru național, în cel mai scurt timp posibil, a informațiilor prevăzute la lit. a)-g).
Art. 3. Activitatea grupurilor locale de lucru prevăzute la art. 1 va fi coordonată de Grupul de lucru național.
Art. 4. – (1) În vedere îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f), biroul executiv al colegiului teritorial va întocmi registrul și va asigura gestiunea informațiilor ce vor fi înscrise/ actualizate/radiate în cadrul acestuia, respectiv:
a) datele de identificare a cabinetului de medicină dentară (denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal, sediu social);
b) datele de contact (telefon, poștă electronică, site);
c) activitățile profesionale autorizate pentru desfășurarea în cadrul unității sanitare,
d) numele reprezentantului legal;
e) locația în care se efectuează intervențiile stomatologice de urgență și
f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind îndeplinirea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, precum și a condițiilor stabilite prin decizii ale organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi în România în activitatea de asistență stomatologică de urgență.
(2) În situația în care reprezentantul legal nu deține calitatea de medic stomatolog, declarația pe propria răspundere va fi dată de medicul stomatolog coordonator al activității de asistență stomatologică de urgență sau, dacă nu există un coordonator, de către medicul stomatolog care efectuează efectiv această activitate.
(3) Birourile executive ale colegiilor teritoriale au obligația de a comunica informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) Grupului de lucru național și autorităților competente, în timp real, și vor asigura publicarea acestora pe site-urile proprii.
Art. 7. Birourile executive ale colegiilor teritoriale vor adopta măsurile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare în situația constatării propagării de către medicii stomatologi a unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, care au legătură cu exercitarea profesiei de medic stomatolog sau cu exercitarea atribuțiilor specifice corpului profesional.
Art. 8. Birourile executive ale colegiilor teritoriale și grupurile locale de lucru vor aduce la îndeplinire dispozițiile art. 2, 4, 6 și 7.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020 a fost aprobat Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora.

Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Informarea privind Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora poate fi consultată aici.

Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19 poate fi consultată aici.

Text consolidat la data de 29.03.2020.

Textul actualizat reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Conform dispozițiilor art. 1, începând cu data de 22.03.2020, ora 22.00, se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară, cu excepția intervențiilor stomatologice de urgență.

Dragi colegi,

Ne aflăm în fața unei realități dramatice, trecem cu toții printr-o perioadă extrem de grea cu care de altfel se confruntă întreaga omenire și pe care nu a mai trăit-o nimeni până acum. În aceste momente critice și foarte dificile, doar prin solidaritate, înțelepciune și responsabilitate din partea tuturor vom putea trece cu bine peste această nenorocire.

Așa cum desigur ați aflat, Guvernul României, evaluând corect atât particularitățile profesiei noastre legate de noul coronavirus, cât și argumentele noastre prin care am solicitat să pună în balanță dacă riscul de a transmite infecția – de la pacient la personalul medical sau invers – este mai mare decât riscul asociat deciziei de a nu trata pacientul în această perioadă, a decis suspendarea temporară a serviciilor de medicină dentară, cu excepția urgențelor stomatologice. Rugămintea mea este ca acum, când „pământul s-a oprit în loc” (P.S. Iosif), pentru a putea depăși cu bine această perioadă critică, să respectăm cu strictețe hotărârile și recomandările autorităților statului și ale specialiștilor în domeniu și să tratăm în această perioadă exclusiv urgențele stomatologice care se regăsesc în regulamentele și ghidurile profesionale.

În același context, fac un apel sincer la pacienții noștri pe care îi rog să dea dovadă de înțelepciune și responsabilitate și să înțeleagă că amânarea tratamentelor stomatologice  se traduce într-o protecție reală a sănătății lor acum și în perioada următoare care se anunță extrem de dificilă.

În tot acest timp, CMSR a făcut tot ce i-a stat în putință pe de o parte pentru a sensibiliza autoritățile statului în legătură cu problemele și dificultățile profesiei și ale profesioniștilor, iar pe de altă parte de a răspunde mesajelor dumneavoastră de îngrijorare, pe alocuri chiar panică. Am înțeles grijile și temerile, v-am citit mesajele și propunerile și am acționat ținând cont de ele și integrându-le în adresele CMSR către autorități.

Dacă ar fi stat doar în puterea noastră să vă eliberăm de povara și de presiunile acestei perioade, am fi făcut-o. Tot ceea ce putem face este ca măsurile care țin de noi să nu vă îngreuneze situația. În acest moment ne concentrăm pe discutarea cu autoritățile a unor măsuri concrete de protecție socială și economică.

Dragi colegi, mă adresez astăzi dumneavoastră atât din calitatea de președinte al CMSR, cât și din cea de mamă, de bunică și soție. Viața este darul cel mai de preț pe care l-am primit de la bunul Dumnezeu. Deși nu este întotdeauna așa cum am vrea noi să fie, viața este frumoasă – cu bune și cu rele. Dacă vom reacționa pozitiv, respingând panica, amărăciunea și autocompătimirea, dacă vom conștientiza faptul că pentru toată lumea este la fel de greu, pentru unii chiar mai greu, dacă ne vom responsabiliza și autodisciplina, dacă vom avea încredere unii în alții și toți în bunul Dumnezeu, vom învinge!

Noi, stomatologii, suntem pragmatici! Să fim și acum pragmatici cu viața noastră și a semenilor noștri!

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

Către: Colegiile teritoriale

Dragi Colegi,

Având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și ținând cont de faptul că medicii stomatologi sunt în mod direct afectați, prin reducerea drastică, în multe cazuri totală, a activităților profesionale ca urmare a aplicării măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, precum și prin suportarea unor costuri deosebite în vederea conformării cu regulile de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu,

vă comunicăm faptul că Biroul executiv național a decis să propună Consiliului național:

 1. menținerea cuantumului actual de 40 lei/lună al cotizației datorate de medicii stomatologi corpului profesional, valoare stabilită din anul 2007, cotizație care nu a suferit nicio modificare până la acest moment, care să poată produce efecte, nefiind semnată niciun fel de decizie care să prevadă majorarea acestei valori;
 2. dispunerea suspendării plății cotizației datorate de către membrii corpului profesional pe perioadă determinată.

De asemenea, Biroul executiv național recomandă tuturor colegiilor teritoriale adoptarea măsurilor de reducere ori de suspendare a plății taxelor aferente activității medicilor stomatologi având în vedere că aceste taxe sunt stabilite la nivelul fiecărui colegiul teritorial și nu de către Consiliul național, în baza autonomiei financiare a colegiilor teritoriale (cum ar fi cele aferente eliberării certificatului profesional curent, eliberare adeverințe/documente, avizarea înființării cabinetelor stomatologice și a modificărilor aduse acestora, redobândirea calității de membru etc.), taxe care depășesc cu mult, în marea majoritate a cazurilor, contravaloarea cotizației anuale de 480 lei datorată Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

În vederea discutării acestor recomandări, dar și a tuturor problemelor cu care se confruntă stomatologia în aceste momente, se va organiza o ședință a Consiliului național, prin videoconferință, în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic.

Vă rugăm să ne comunicați la adresa secretariat@cmdr.ro (inclusiv în format editabil – fișier Word, LibreOffice etc.), propunerile dumneavoastră cu privire la adoptarea de măsuri specifice profesiei în completarea celor stabilite până la acest moment, pentru a putea fi centralizate.

Vă anunțăm că, până cel mai târziu luni, 23.03.2020, vor fi comunicate către dumneavoastră modele de formulare actualizate, care să poată fi folosite de medicii stomatologi în relația cu corpul profesional, preponderent prin mijloace electronice.

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

Dragi colegi,

Am primit multe mesaje din partea dumneavoastră în care ne-ați scris despre greutățile prin care treceți în această perioadă în care s-a instituit starea de urgenţă pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Le-am citit pe fiecare în parte și din păcate niciuna dintre situații nu este singulară sau izolată. Așa cum ați spus și dumneavoastră, prin natura meseriei, noi facem parte din prima linie de contact cu acest virus. Drept urmare, cabinetele stomatologice sunt în mod direct afectate de COVID-19 prin reducerea drastică, sau chiar prin sistarea totală a activităților profesionale în urma aplicării măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2.

Suntem cu toții puși în fața unor eforturi financiare deosebite pentru a ne putea susține, în această perioadă, atât pe noi, cât și pe angajații noștri din cabinetele stomatologice. În fața acestei realități, Colegiul Medicilor Stomatologi din România face eforturi pentru a identifica și pentru a adopta măsurile necesare diminuării efectelor negative cauzate medicilor stomatologi de măsurile dispuse în contextul epidemiologic actual.

În acest sens, organismul nostru profesional a solicitat Camerei Deputaților din Parlamentul României completarea prevederilor proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a altor acte normative în sensul includerii și a persoanelor juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codului CAEN 8623 – activități de asistență stomatologică în lista beneficiarilor măsurilor de prelungire a termenelor de plată a unor taxe și impozite.

Acest demers nu va fi unul singular. În mesajele dumneavoastră ați venit și cu o serie de propuneri, motiv pentru care mulțumim colegilor care s-au implicat în identificarea și susținerea acțiunilor necesare soluționării problemelor apărute în această perioadă. Ne dorim să fim în permanentă legătură cu dumneavoastră, prin urmare adresa de e-mail secretariat@cmdr.ro este activă 24 din 24, 7 din 7. Colegele noastre știu cum să ia legătura cu fiecare dintre noi astfel încât fiecare mesaj să ajungă acolo unde trebuie. Este o perioadă foarte grea în care trebuie să ne susținem unii pe alții!

Vă asigurăm de întregul nostru sprijin pentru punerea în practică a oricăror propuneri sau idei apte să asigure depăşirea dificultăţilor cu care se confruntă corpul nostru profesional.

Vă dorim tuturor multă, multă sănătate!

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

Cuvântul Președintelui Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Dragi colegi,

Am depus cu toții un jurământ de care nu trebuie să uităm în această perioadă. Suntem peste 22.000 de medici stomatologi care am ales să rămânem în această țară și să-i tratăm pe cei care au nevoie de noi. Suntem mulți, suntem o forță și avem o voce puternică în societate. Să folosim această voce pentru a face cât mai auzite măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu Coronavirus SARS-CoV-2, să folosim această forță pentru a face România mai atentă, mai responsabilă și mai puțin vulnerabilă. Sunt deja colegi care s-au oferit să ajute, în mod voluntar, echipele care gestionează informațiile despre măsurile de prevenție și protecție față de infecția cu Coronavirus SARS-CoV-2. Le mulțumesc lor și tuturor celor care aleg să se implice activ în această problemă. Atât pacienții, cât și autoritățile au nevoie de susținere din partea noastră. Este greu să fii pregătit pentru un astfel de fenomen, dar împreună putem să ajutăm România să scape cu bine din această dificilă încercare.

Fac un apel către toți colegii din țară ca în această perioadă grea să nu uităm că suntem medici și putem fi de ajutor românilor.

Vă mulțumesc!

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 13/3BExN/2020 au fost aprobate Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență.

Decizia Biroului executiv național nr. 13/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență pot fi consultate aici.

Informarea privind Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență poate fi consultată aici.

Este considerată urgență stomatologică situația în care pacientul are nevoie de îngrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infecției sau sângerării, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (3) din Codul deontologic adoptat prin Decizia Adunării generale naționale prin Decizia nr. 15/2010.

American Dental Association (ADA) precizează că urgențele stomatologice pot pune în pericol viața și necesită tratament imediat pentru a opri sângerarea și pentru a atenua durerea sau infecția.

Urgențele stomatologice (medico-dentare) sunt următoarele:

 1. hemoragia postextracțională;
 2. durerea datorată pulpitei acute;
 3. durerea datorată parodontitei apicale acute;
 4. pericoronarita dinților incluși;
 5. alveolita postextracțională;
 6. celulitele / abcesele periosoase;
 7. fracturile de maxilar/mandibulă (imobilizare de urgență);
 8. luxația articulației temporo-mandibulare;
 9. traumatisme dento-alveolare (luxații, avulsii, fracturi dentare cu interesarea camerei pulpare);
 10. gingvostomatita ulceronecrotică.

Pentru tratamentul urgențelor stomatologice în contextul COVID-19, atât în cazul pacienților confirmați, cât și în cazul pacienților suspecți, vor fi respectate toate măsurile de prevenire stabilite de reglementările legale în vigoare, la care suplimentar recomandăm:

 1. în sala de așteptare distanța între pacienți va fi de 2 m;
 2. însoțitorii și pacienții vor primi în sala de așteptare măști chirurgicale și li se vor aplica măsuri de decontaminare și dezinfecție;
 3. personalul medical va purta obligatoriu echipamentul individual de protecție recomandat pentru procedurile care generează aerosoli: mască N5 sau FFP2 standard/echivalent, halat impermeabil de unică folosință/combinezon, mănuși de unică utilizare, ochelari de protecție/vizieră;
 4. se va proceda la nebulizarea cabinetului după fiecare pacient; după nebulizare, se așteaptă o perioadă de 2-4 ore, după care se poate desfășura din nou activitatea stomatologică; nebulizarea cabinetului apare ca măsură obligatorie în multe studii și articole publicate cu privire la acordarea asistenței stomatologice de urgență pentru pacienții suspecți sau diagnosticați cu infecție COVID-19.

Urgențele stomatologice vor fi asigurate de către cabinetele de medicină dentară de urgență din cadrul UPU din structura spitalelor regionale și județene de urgență, care funcționează conform Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare.

În contextul în care personalul medical nu are la dispoziție echipamentele specifice pentru realizarea procedurilor stomatologice generatoare de aerosoli, conform recomandărilor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, nu se poate desfășura activitatea de asistență stomatologică de urgență.

Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență (adoptate prin Decizia Biroului executiv național nr. 13/3BExN/2020) pot fi consultate aici.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 din 18 martie 2020, în urma recomandărilor Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, s-au aprobat o serie de măsuri în completarea celor adoptate prin Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020.

Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Măsuri:

 • comunicarea către autoritățile competente a solicitărilor corpului profesional privind adoptarea măsurilor necesare în vederea asigurării protecției adecvate a personalului medical ca urmare a implementării acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, adoptarea de măsuri de susținere a cabinetelor stomatologice, sprijinirea angajatorilor și a angajaților afectați de efectele crizei cauzate de pandemia de COVID-19 și consultarea corpului profesional
 • la nivel național și la nivel local se vor elabora recomandări privind adoptarea de către Consiliul național și de consiliile colegiilor teritoriale a unor măsuri de reducere sau scutire de taxe datorate Colegiului Medicilor Stomatologi din România sau colegiilor teritoriale, pe perioada stării de urgență sau până la confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României
 • la nivel local vor fi adoptate decizii de suspendare a desfășurării adunărilor generale ale colegiilor teritoriale până la confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României
 • aprobarea Planului de măsuri privind punerea în aplicare la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România a unor măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă cuprinse în anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020.

Planul de măsuri privind punerea în aplicare la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România a unor măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă cuprinse în anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României (cuprins în anexa la Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020) poate fi consultat aici.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020 din 11 martie 2020 s-a aprobat constituirea la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România a Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, format din membrii Biroului executiv național, având ca obiectiv formularea de recomandări și măsuri preventive și de protecție pentru unitățile sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de medicină dentară, precum și pentru Colegiul Medicilor Stomatologi din România, la nivelul structurilor naționale și al colegiilor teritoriale, privind prevenirea și limitarea riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale, respectiv a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional.

Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii stomatologi (anexa nr. 1 la Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020) poate fi consultat aici.

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional (anexa nr. 2 la Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020) poate fi consultat aici.

În scopul prevenirii și limitării îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2, pentru protejarea pacienților, a însoțitorilor acestora și a personalului medical și nemedical cu care aceștia interacționează în cadrul cabinetului stomatologic, vă recomandăm să solicitați pacienților și însoțitorilor acestora completarea unui chestionar cu privire la deplasările în străinătate efectuate de aceștia în ultimele 14 zile, la interacțiunea cu persoane infectate cu Coronavirus SARS-CoV-2 (infecție COVID-19) sau care au prezentat simptomatologia specifică unui astfel de virus în ultimele 14 zile, precum și la prezentarea în ultimele 14 zilea a uneia sau a mai multor simptome asociate infecției.

Modelul chestionarului poate fi consultat aici.

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, a fost comunicată autorităților competente solicitarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România privind necesitatea adoptării de prevederi suplimentare prin care să fie incluși în categoria beneficiarilor de indemnizații compensatorii toți medicii stomatologi, oricare ar fi forma de exercitare a profesiei și indiferent dacă au calitatea de angajatori sau nu.

Textul adresei poate fi consultat aici.

În materialul comunicat autorităților competente s-au menționat următoarele:

 • OUG nr. 30/2020 prevede la art. XI și la art. XV, acordarea, în condițiile prevăzute de actul normativ,  a unor indemnizații salariaților, respectiv profesioniștilor care nu au calitatea de angajatori, dar nu sunt prevăzute măsuri și pentru profesioniștii titulari ai cabinetelor individuale, grupate sau asociate ori asociații din societățile medicale, entități organizate în cazul medicilor stomatologi, în baza prevederilor OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, care au calitatea de angajator, în condițiile în care aceștia nu au dreptul de a fi angajați ai propriilor forme de exercitare a profesiei, așa cum s-a precizat și în adresele nr. 881/20.03.2020, respectiv nr. 852 și 854/19.03.2020;
 • în cadrul art. XI-XIII din OUG nr. 30/2020 sunt reglementate documentele și modalitatea de  obținere a indemnizațiilor de care beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de actul normativ, însă nu sunt reglementate documentele și modalitatea de obținere a indemnizațiilor la care pot avea acces medicii stomatologi care își exercită profesia fie ca titulari ai cabinetelor individuale, asociați în cadrul societăților medicale, indiferent dacă au sau nu au calitatea de angajatori, fie în calitate de persoană fizică independentă (entitate diferită de persoana fizică autorizată care se înregistrează la Registrul comerțului și care nu poate exercita profesii medicale în această calitate), ca urmare a înregistrării la administrația financiară în a cărei rază domiciliază profesionistul respectiv.

Suplimentar acestor măsuri, o categorie specială care mai trebuie avută în vedere este reprezentată de medicii stomatologi aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru care trebuie adoptate de urgență reglementări exprese prin care să se prevadă derogări de la   dispozițiile privitoare la respectarea programului de lucru, necesitarea de realizare a manoperelor de specialitate, amânarea reevaluării până la reluarea activității profesionale (existând la acest moment somații către medicii stomatologi efectuate de unele case de asigurări de sănătate județene pentru efectuarea acestui demers) inclusiv diminuarea obligațiilor de plată aferente evaluării, în condițiile în care acestea se realizează pe baza autoevaluării, luând în considerare și necesitatea suspendării contractului de furnizare a asistenței stomatologice în sistemul public al asigurărilor de sănătate.

S-a precizat că în contextul suspendării activităților în cabinetele de medicină dentară, toate aceste cabinete, respectiv medicii stomatologi și salariații acestora, nu mai au niciun venit realizat prin singura activitate posibilă și permisă unui cabinet de medicină dentară, respectiv furnizarea de servicii stomatologice.

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, au fost comunicate autorităților competente solicitările Colegiului Medicilor Stomatologi din România de:

 • evaluare pragmatică a riscului asociat răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, în situația în care riscul de infecție cu COVID-19 de la pacient la personalul medical, sau invers, este mai mare decât riscul pentru pacient de a nu beneficia de tratament de specialitate, fiind în interesul tuturor celor implicați, inclusiv al sănătății publice, să fie adoptate și implementate măsurile necesare, mergând până la încetarea temporară a activității în cabinetele stomatologice și punerea la dispoziție de către autoritățile de stat a unor medii clinice în care tratamentul stomatologic de urgență să poate fi realizat în condiții de siguranță, atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți;
 • asigurarea accesului medicilor stomatologi, concret, la măsuri de protecție socială și economică adecvate.

Textul adresei poate fi consultat aici.

Către:

Parlamentul României

Camera Deputaților

Domnului Președinte Ion Marcel CIOLACU

Senat

Domnului Președinte Titus CORLĂȚEAN

Guvernul României

Domnului Prim-ministru Ludovic ORBAN

Ministerul Afacerilor Interne

Domnului Ministru Ion Marcel VELA

Ministerul Finanțelor Publice

Domnului Ministru Florin CÎȚU

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Domnului Ministru Virgil Daniel POPESCU

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

Domnului Ministru Ion ȘTEFAN

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Doamnei Ministru Victoria Violeta ALEXANDRU 

Ministerul Sănătății

Domnului Ministru conf. dr. Victor Sebastian COSTACHE

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Doamnei Președinte Adela COJAN

În completarea adresei înregistrate la Colegiul Medicilor Stomatologi din România sub nr. 854/19.03.2020, în interesul ocrotirii sănătății publice și a membrilor corpului profesional,

ținând cont de faptul că prin natura profesiei de medic stomatolog, în contact apropiat și direct cu cavitatea bucală și nazo-faringele (principalele zone de cantonare a noului virus), acest grup profesional are una dintre cele mai mari rate de risc de infectare și de răspândire a virusului, întrucât prin manoperele efectuate și prin producția de aerosoli în atmosfera cabinetelor stomatologice riscul de răspândire a virusului în rândul pacienților este extrem de mare,

dat fiind faptul că, în afara personalului medical, majoritatea cabinetelor stomatologice au și alți angajați, care sunt de asemenea expuși contaminării cu Coronavirusul SARS-CoV-2,

în condițiile în care, în această perioadă, s-a redus semnificativ numărul pacienților care se adresează cabinetelor stomatologice,

luând în considerare împrejurarea că, în contextul adoptării măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, este necesară asigurarea unei protecții adecvate a personalului medical inclusiv prin implementarea de măsuri economice și de protecție socială special destinate personalului medical,

și, în mod special și punctual destinate medicilor stomatologi și unităților în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, ținând cont de particularitățile formelor și modalităților de exercitare a acestei profesii,

raportat inclusiv la faptul că medicii stomatologi trebuie să realizeze un echilibru al preocupărilor atât pentru protecția pacienților, cât și al preocupărilor pentru ei înșiși și echipele lor, și, în foarte multe cazuri, al preocupărilor legate de susținerea veniturilor proprii dacă fluxul de pacienți scade, lucru care se întâmplă deja la o scară dramatică, datorită argumentelor ante-menționate,

având în vedere, potrivit argumentelor de mai sus, faptul că prin natura profesiei de medic stomatolog, acest grup profesional are una dintre cele mai mari rate de risc de infectare și de răspândire a virusului, împrejurarea că realizarea unei sanitații a cabinetului stomatologic adecvate impune o durată foarte mare de timp, cu costuri deosebite în vederea conformării cu regulile de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu legate de limitarea și prevenirea răspândirii infecției cu COVID-19,

Colegiul Medicilor Stomatologi din România apreciază că este necesară o evaluare pragmatică a riscului asociat, atât de către autorități, cât și de către profesioniști.

Astfel, în situația în care riscul de infecție cu COVID-19 de la pacient la personalul medical, sau invers, este mai mare decât riscul pentru pacient de a nu beneficia de tratament de specialitate, va fi în interesul tuturor celor implicați, inclusiv al sănătății publice, să fie adoptate și implementate măsurile necesare, mergând până la încetarea temporară a activității în cabinetele stomatologice și punerea la dispoziție de către autoritățile de stat a unor medii clinice în care tratamentul stomatologic de urgență să poate fi realizat în condiții de siguranță, atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți.

Totodată, alături de aceste măsuri, va fi necesară asigurarea accesului medicilor stomatologi, concret, la măsuri de protecție socială și economică adecvate.

În acest context, vă adresăm următoarele solicitări:

 1. adoptarea la nivel de autoritate de stat a unor măsuri exprese privind activitatea în cadrul cabinetelor stomatologice, atât în sistemul privat, cât și în sistemul public, până la momentul confirmării de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României, mergând până la încetarea, pe durată determinată, a activității profesionale (închiderea temporară a cabinetelor), cu excepția urgențelor, în condițiile în care o astfel de măsură va asigura accesul cabinetelor stomatologice la pachetul de măsuri de protecție socială și economică adoptat de autorități;
 2. conștientizarea de către autoritățile de stat a faptului că, în mod covârșitor, profesia de medic stomatolog, ca profesie liberală, se exercită în cadrul unor cabinete fără personalitate juridică (cabinete individuale, grupate sau asociate ori societăți medicale), entități care nu au acces la pachetul de măsuri de protecție socială și economică, nefiind asimilate IMM-urilor sau societăților constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, precum și a faptului că titularii acestor cabinete constituite în baza OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, nu au și nu pot avea calitatea de salariat al formei de exercitare a profesiei, prin urmare neavând acces la pachetul de măsuri de protecție socială și economică destinat salariaților; în aceeași situație se regăsesc și medici stomatologi care exercită profesia în calitate de persoană fizică independentă, în baza prevederilor art. 136 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;
 3. necesitatea identificării și adoptării unui pachet de măsuri de protecție socială și economică care să vină în sprijinul tuturor medicilor stomatologi afectați de răspândirea pandemiei de COVID-19 sau de măsurile de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, nu numai a celor care au calitatea de angajator sau de angajat prin accesare a pachetelor de măsuri adoptate cu titlu general;
 4. identificarea și implementarea unor proceduri cât mai debirocratizate și flexibile pentru asigurarea accesării măsurilor de protecție socială și economică de către medicii stomatologi, indiferent de forma sau de modalitatea de exercitare a profesiei (în regim independent sau salariat);
 5. adoptarea de măsuri tehnice care să reglementeze expres și punctual locațiile în cadrul cărora se poate asigura acordarea asistenței stomatologice pentru manoperele de urgență, de principiu a acelor unități care dispun de capabilități de triaj și de resurse pentru protecția adecvată a personalului medical (ex.: serviciile UPU/CPU etc.);
 6. utilizarea UPU/CPU pentru tratarea urgențelor stomatologice, în cadrul cărora se poate asigura asistența stomatologică din cadrul spitalelor, alături de revizuirea pachetului de servicii de medicină dentară care pot fi prestate în cadrul acestora, inclusiv asigurarea cu personal calificat (salariat sau pe bază de contract de servicii), pentru ca medicii stomatologi să își poată desfășura activitatea în siguranță și să poată beneficia de echipament de protecție corespunzător și de măsurile de protecție socială și economică corespunzătoare;
 7. măsuri specifice pentru protecția socială și economică a cabinetelor stomatologice și a medicilor stomatologi aflați în relații contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin intermediul caselor de sănătate teritoriale, în condițiile în care aceștia sunt penalizați pentru nerespectarea programului de lucru sau pentru faptul că raportează manopere sub plafonul stabilit de lege, fiind sancționați sau reducându-li-se plafonul pentru perioada următoare în funcție de realizările raportate anterior.

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, a fost comunicată Ministerului Sănătății solicitarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România cu privire la adoptarea de către autoritatea de stat a măsurilor corespunzătoare pentru a asigura accesul cabinetelor stomatologice, indiferent de forma de organizare, publică sau privată, la echipamentele și materialele necesare, ținând cont de faptul că la acest moment stocurile sunt epuizate aproape în totalitate, inclusiv menționarea punctual în cadrul acestor măsuri a unor precizări exprese pentru medicii stomatologi, ținând cont că, în exercitarea profesiei, există un contact foarte apropiat cu pacienții, tratamentul stomatologic presupunând în principal efectuarea de manopere generatoare de aerosoli, alături de solicitarea de a indica care sunt locațiile de unde pot fi procurate echipamentele de protecție, precum și modalitățile în care pot fi obținute aceste echipamente și materiale.

Textul adresei poate fi consultat aici.

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, au fost comunicate autorităților competente solicitările Colegiului Medicilor Stomatologi din România cu privire la necesitatea asigurării protecției adecvate a personalului medical ca urmare a implementării acțiunilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2.

Textul adresei poate fi consultat aici.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România solicită adoptarea și implementarea de măsuri sau, după caz, susținerea adoptării acestora de către autoritățile competente, în cel mai scurt timp, privind:

 1. Includerea profesiei de medic stomatolog în categoria profesiilor cu risc ridicat de afectare în urma pandemiei de COVID-19 și extinderea tuturor măsurilor economice și de protecție socială inclusiv în ceea ce privește medicii stomatologi (indiferent de forma și modalitatea de exercitare a profesiei), unitățile sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de medicină dentară și angajații acestora, în lista celor prevăzute în Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și în alte acte normative ce urmează a fi adoptate, pentru a beneficia de amânarea plății cu cel puțin 90 de zile sau până la confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României ori, după caz, de scutirea de la plata: impozitelor și contribuțiilor datorate statului în calitate de persoană juridică (inclusiv cabinetele stomatologice constituite în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată – societăți cu răspundere limitată etc.), entități fără personalitate juridică organizate în baza prevederilor OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată sau persoană fizică independentă; impozitelor și contribuțiilor datorate statului în calitate de angajator; impozitelor și contribuțiilor datorate statului în calitate de angajat.
 2. Scutirea sau amânarea cu cel puțin 90 de zile sau, după caz, până la confirmarea de către autoritățile competente a reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României de la plata taxelor datorate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
 3. Acordarea unei indemnizații atât medicilor stomatologi, cât și angajaților acestora, similară celei de carantină, conform art. 20 din OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în cazul întreruperii activității cabinetelor stomatologice.
 4. Amânarea plății ratelor bancare pentru formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog și pentru personalul acestora.
 5. Instituirea unui moratoriu legal cu privire la amânarea scadențelor chiriilor datorate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog.
 6. Garantarea de către stat a unor linii de finanțare pentru relansarea activității în condiții optime – post stare de urgență.
 7. Efectuarea manoperelor stomatologice de primă necesitate, cu asigurarea de către Departamentul pentru Situații de Urgență a echipamentelor de protecție corespunzătoare pentru tratarea pacienților în condiții de siguranță.
 8. Permiterea derogării, pe perioada stării de urgență, de la programul comunicat de cabinetele stomatologice care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate fără a exista penalități sau/și sancțiuni, precum și plata unei indemnizații egală cu media ultimelor 3 luni conform decontărilor în subsidiar față de acordarea indemnizației de carantină.
 9. Luarea tuturor măsurilor de către autoritățile competente în vederea asigurării accesului/aprovizionării inclusiv a cabinetelor stomatologice, indiferent de forma de organizare, publică sau privată, cu echipament de protecție (mănuși, combinezon, măști etc.), dezinfectanți și biocide, produse care în prezent nu se găsesc la distribuitori, prin direcțiile de sănătate publică, Unifarm sau prin orice altă cale legală. În lipsa asigurării accesului la echipamentele și materialele corespunzătoare pentru asigurarea protecției personalului medical și nemedical din cadrul cabinetelor stomatologice, inclusiv a pacienților și însoțitorilor acestora, se va impune sistarea asigurării activității stomatologice în condițiile în care majoritatea manoperele stomatologice presupun generarea de aerosoli contaminați, ceea ce impune folosirea echipamentelor de protecție adecvată (combinezon, ochelari, mască de protecție FFP3 etc.).
 10. Testarea cu prioritate a personalului medical în cazul apariției simptomelor specifice COVID-19.

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, a fost comunicată Camerei Deputaților solicitarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România cu privire la extinderea oricăror facilități acordate persoanelor juridice române și la nivelul tuturor formelor și modalităților de exercitare a profesiei de medic stomatolog și completarea prevederilor cuprinse în Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal în sensul includerii în lista beneficiarilor măsurilor reglementate a tuturor persoanelor cu sau fără personalitate juridică care desfășoară activități corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 8623 Activități de asistență stomatologică, 8622 Activități de asistență medicală specializată, 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană (de exemplu asistenții medicali de stomatologie).

Textul adresei poate fi consultat aici.

Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Text consolidat la data de 30.03.2020.

Prevederile OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și unităților în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, în funcție de îndeplinirea de către acestea a condițiilor prevăzute în fiecare dintre cazurile reglementate de actul normativ.

Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora aprobat prin Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020 va fi actualizat, cu includerea corespunzătoare a modificărilor și completărilor aduse Ordonanței de urgență nr. 30/2020 prin dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 32/2020.

Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Prevederile OUG nr. 29/2020 se aplică și unităților în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică, în funcție de îndeplinirea de către acestea a condițiilor prevăzute în fiecare dintre cazurile reglementate de actul normativ.

Cabinetele stomatologice sunt nominalizate expres la pct. X din ordonanța de urgență ca beneficiind, pe durata stării de urgență, de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, numai dacă:

 • și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;
 • dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
 • își cadrul acestora își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane;
 • activitatea este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19.

În art. X alin. (9) se menționează expres că se stabilesc prin hotărâre a Guvernului criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri.

Măsurile prevăzute la art. X din OUG nr. 29/2020 NU sunt singurele de care pot beneficia cabinetele stomatologice.

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16.03.2020 a Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României vă prezentăm în extras dispoziții care pot viza medicii stomatologi.

Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României poate fi consultat aici.

Starea de urgență este instituită pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, începând cu data publicării în Monitorul Oficial, respectiv începând cu data de 16 martie 2020.

Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.

Un extras din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 poate fi consultat aici.

Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă

Capitolul II – Domeniul economic

 • Guvernul poate adopta măsuri de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19 (art. 8)
 • beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii (art. 11)
 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative (art. 12)
 • se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență (art. 14)

 Capitolul III – Domeniul sănătății

 • în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual necesare (art. 16)
 • prelungirea aplicabilității actelor normative, cu valabilitate până la data de 31 martie 2020, privind acordarea serviciilor medicale și medicamentelor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, programe naționale de sănătate – preventive și curative, pe perioada stării de urgență, cu modificarea prevederilor, în caz de necesitate, după cum urmează (art. 17):
 1. serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);
 2. serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor;
 3. decontarea pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate și decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de numărul de cazuri realizate sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate în condițiile în care acesta depășește nivelul contractat;
 4. decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații/oră;
 5. prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricționate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienții cronici.
 • pentru serviciile medicale, medicamente, investigații paraclinice acordate în perioada stării de urgență, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020 (art. 23)
 • decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul FNUASS la nivelul necesar (art. 24)
 • pe perioada stării de urgență, modificările de structură din cadrul unităților sanitare se vor aviza de către direcțiile de sănătate publică locale în funcție de necesitați (art. 25)
 • pe perioada stării de urgență, prin ordin al ministrului sănătății se pot introduce noi programe de sănătate și servicii medicale destinate prevenirii și combaterii COVID-19 (art. 26)
 • prin ordin al ministrului sănătății se stabilesc măsurile de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19. Măsurile de sprijin se pun în aplicare de autoritățile administrației publice locale, iar cheltuielile necesare se asigură prin transfer între bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, și bugetele locale (art. 29)

 Capitolul IV – Domeniul muncii și protecției sociale

 • Guvernul poate sprijini angajatorii și angajații afectați de efectele crizei COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în vigoare (art. 30)
 • prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale se stabilesc măsuri de protecție socială pentru angajați și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau oprită total sau parțial prin decizii ale autorităților publice, pe perioada stării de urgență (art. 31)
 • pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz, aceste persoane având dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege (art. 32)
 • instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului (art. 33)
 • prin excepție de la prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, persoana îndreptățită își păstrează stimulentul de inserție în situația pierderii locului de muncă ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 (art. 37)
 • cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică (art. 38)
 • certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență (art. 39)
 • certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență (art. 40)

Capitolul V – Domeniul justiție

 • prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile (art. 41)
 • pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită, în condițiile prevăzute la art. 42 din anexa nr. 1 la Decret.
 • pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. Copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică (art. 45)

Capitolul VII – Alte măsuri

 • pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare (art. 50)
 • organele de conducere ale profesiilor stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire (art. 51)
 • instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național. În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context (art. 54)
 • pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea petițiilor se dublează (art. 56)

 Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate graduală

 1. Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone geografice;
 2. Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;
 3. Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective;
 4. Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și a metroului;
 5. Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;
 6. Asigurarea pazei și protecției instituționale a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național;
 7. Identificarea și rechiziționarea de stocuri, capacități de producție și distribuție, de echipamente de protecție, dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile în tratarea COVID-19;
 8. Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente:
 • urgențe de ordin I – pacienți internați prin unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe care își pot pierde viața în 24 de ore;
 • urgențe de ordin II – pacienți care trebuie tratați în cadrul aceleiași internări (odată diagnosticați nu pot fi externați);
 • pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticați cu COVID-19.

Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență pot fi consultate aici.

În data de 17 martie 2020 au fost adoptate o serie de măsuri generale, valabile pe teritoriul național, pentru prevenirea răspândirii Coronavirusului SARS-CoV-2. Măsurile adoptate pot fi consultate aici.

În cadrul acestor măsuri, prin Ordinul Comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 74522/17.03.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru folosirea în cadrului sistemului sanitar al elevilor, studenților și medicilor rezidenți în contextul răspândirii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, au fost adoptate și o serie de măsuri de ordin medical, după cum urmează:

 • Începând cu 18 martie, rezidenții la specialitățile medicină de urgență, anestezie terapie intensivă, boli infecțioase, vor întrerupe stagiile de practică în toate celelalte secții în care sunt distribuiți și se vor prezenta până la ora 12.00 la centrele de îndrumare pentru includerea în turele și gărzile din secțiile a căror specialitate o urmează.
 • Rezidenții în specialitățile medicină de internă și medicină de familie întrerup de asemenea stagiile de pregătire și se vor prezenta la Direcțiile de Sănătate Publică în vederea repartizării la Serviciile Județene de Ambulanță, unitățile de primiri urgențe, camerele de gardă sau secțiile de spital, în funcție de necesități.
 • Rezidenții din alte specialități medicale decât cele enumerate până acum vor fi luați în evidență pentru a fi repartizați în funcție de necesități.
 • Rezidenții aflați în alte centre decât cele de îndrumare se vor prezenta la responsabilii de rezidențiat în vederea luării în evidență și repartizării în funcție de necesități.
 • În localitățile unde sunt mai multe spitale, rezidenții vor fi repartizați în funcție de nevoile fiecărei unități spitalicești, în colaborare cu Direcțiile de Sănătate Publică.
 • Programul de pregătire pentru obținerea atestatului în medicină de urgență prespitalicească va fi suspendat și cursanții se vor întoarce de urgență la unitățile de unde provin.
 • La nivelul fiecărui centru universitar, din cadrul facultăților de medicină, vor fi recrutați studenți, începând cu cei din anul patru, pe bază de voluntariat, pentru a sprijini activitățile din camerele de gardă. Studenții recrutați desfășoară activități de sprijin doar în situația depășirii capacității curente a unităților medicale.
 • Recrutări similare se vor face în fiecare județ unde există școli postliceale sanitare, începând cu cei din anul 2. De asemenea, elevi recrutați vor desfășura activități de sprijin doar în cazul depășirii capacității curente a unităților medicale.
 • Comitetele județene și locale de urgență se vor asigura de cazarea și hrănirea studenților și elevilor recrutați.

De asemenea, tot prin ordin al comandantului acțiunii a fost stabilit faptul că Institutul Național de Sănătate Publică este desemnat autoritate responsabilă pentru monitorizarea testării și raportarea integrată a situațiilor generate de noul tip de coronavirus.

Potrivit mențiunilor din site-ul stirioficiale.ro, „o sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.”

Proiectul este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Site-ul stirioficiale.ro poate fi consultat aici.

Informații actualizate privind infecția cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) publicate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile pot fi consultate aici.

Ghidul privind echiparea cu echipament de protecție individuală (EPI) poate fi consultat aici.

Precauțiile pentru boli cu transmitere prin aer pot fi consultate aici.

Precauțiile față de contacți și în caz de contact cu picături de lichid infectat pot fi consultate aici.

Precauțiile față de contacți pot fi consultate aici.

Precauțiile în caz de contact cu picături de lichid infectat pot fi consultate aici.

Istoricul actualizat al informațiilor privind regiunile și localitățile din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19 publicate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile poate fi consultat aici.

Informații actualizate pentru personalul medico-sanitar publicate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile pot fi consultate aici.

Informații privind utilizarea rațională a PPE în contextul COVID-19 publicate de Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile pot fi consultate aici.

Informații privind algoritmul de raportare privind COVID-19 publicat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile pot fi consultate aici.

Recomandările Institutului Național de Sănătate Publică din România pentru unitățile sanitare pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 în România ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de Organizația Mondială a Sănătății (WHO) pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză, precum și în alte limbi, conform mențiunilor din site-ul WHO.

Informații tehnice privind COVID-19 publicate de Organizația Mondială a Sănătății (WHO) pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză, precum și în alte limbi, conform mențiunilor din site-ul WHO.

Informații privind denumirea oficială a bolii și a virusului care a cauzat-o pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză, precum și în alte limbi, conform mențiunilor din site-ul WHO.

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 la nivel mondial ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză.

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de European Medicines Agency (EMA) pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză.

Informații privind acțiunile de răspuns la coronavirus organizate la nivelul instituțiilor europene publicate de Comisia Europeană (CE) pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 în Europa ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză.

Informații privind COVID-19 publicate de American Dental Association (ADA) din Statele Unite ale Americii pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză.

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din Statele Unite ale Americii pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză.

Informații privind implicațiile juridice ale deciziilor medicale în contextul pandemiei COVID-19, elaborate de Asociația în Apărarea Medicilor, organizație non-profit inițiată și condusă de medici pot fi consultate aici.

Grupul de Comunicare Strategică

VĂ RUGĂM SĂ VĂ INFORMAȚI DOAR DIN SURSE OFICIALE!

Comunicate de presă și buletine informative Ministerul Sănătății