Comisia pentru avizări, studii și strategii de dezvoltare (CASSD)

Atributiile Comisiei pentru avizari, studii si strategii de dezvoltare (CASSD)

 1. Asigură verificarea, validarea și echivalarea calificării medicilor străini din ţări UE/nonUE care profesează pe teritoriul României;
 2. Asigură avizarea dosarelor de practică temporară şi definitivă  a medicilor străini care profesează pe teritoriul României;
 3. Participă la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare și echivalare a diplomelor, specialităților, competențelor și gradelor profesionale.
 4. Asigură colaborarea cu colegiile medicilor stomatologi din străinătate în cazul unor activităţi neconforme ale medicilor stomatologi  cetateni români;
 5. Se ocupă de verificarea autenticităţii diplomei de licenţă a cetăţenilor străini care doresc să profeseze pe teritoriul României (în urma adreselor către universităţile de provenienţă, solicitând confirmarea acestora);
 6. În domeniul studiilor și strategiilor de dezvoltare CASSD exercită următoarele atributii:
 • propune obiective strategice, programe și proiecte de dezvoltare și restructurare;
 • planifică realizarea programelor de dezvoltare;
 • realizează proiecte de interes pentru corpul profesional și membrii acestuia

Activitatile si obiectivele Comisiei pentru avizari, studii si strategii de dezvoltare (CASSD)

 1. Evaluarea şi avizarea dosarelor privind dreptul de liberă practică pentru cetățenii străini din ţări UE/Non UE pe teritoriul României.
 2. Susţinerea modificărilor legislative care vizează funcţionarea cabinetelor stomatologice care au radiologie dentară.
 3. Suţinerea unor noi demersuri în relaţia cu reprezentanţii Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru a acoperi interesele practicienilor:
 • relaxarea si simplificarea legislaţiei privind autorizarea si funcţionarea cabinetelor de radiologie dentară;
 • verificarea periodică a instalaţiei de radiologie la nivel local ;
 • reducerea taxelor aferente verificării periodice a aparaturii radiologice;
 • simplificarea tematicii şi gradului de complexitate a examenului pentru obţinerea permisului de nivel 2.
 1. Aprobarea şi implementarea proiectului naţional de profilaxie: Programul National de Prevenţie a Cariei Dentare la grupele de vârstă 6-14 ani
 • Colegiile Medicilor Stomatologi teritoriale vor contribui la acordarea formării continue în sănătate orală pentru forţa de muncă implicată în program, pentru o mai bună abordare integrată a sănătatii orale a copiilor şi adolescenţilor din grupele de vârstă 6-14 ani.
 • Campaniile de promovare a educaţiei pentru sănătatea orală vor fi asigurate de CMSR, Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate, facultăţile de medicină dentară, asociaţii de medicină dentară.
 1. Participarea la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare și echivalare a diplomelor, specialităților, competențelor și a gradelor profesionale.
 2. Perfecţionarea documentaţiei necesare acordării avizului de liberă practică în România pentru cetăţenii străini.