Alegeri parțiale 2021

Comisia electorală Timiş aduce la cunoştinţa membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş că depunerea candidaturilor pentru funcția de membru în Consiliul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș va avea loc în zilele de:

 • 22.02.2021 între orele: 10.00 -18.00
 • 23.02.2021 între orele: 10.00-18.00

Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială notarială, la sediul Comisiei electorale a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş, respectiv

 • Sala de curs Căminul 1-2 (lângă cantină) din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș” Timișoara, din Timişoara, Regimentul 13 Călărași nr. 3, judeţul Timiș,

Informaţiile privind programul alegerilor, data şi locul desfăşurării acestora se publică şi pe pagina de internet a Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Președinte,                                                                                             Secretar,

Dr. Urechescu Horațiu Constantin                                                             Dr. Urtilă Florin Ciprian

INFORMARE

Comisia electorală Timiş aduce la cunoştinţa membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş, care şi-au depus candidatura pentru funcția de membru în Consiliul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș că rezultatul verificării candidaturilor:

 1. va fi comunicat fiecărui candidat, în parte, prin poşta electronică, în cursul zilei de 24 februarie 2021;
 2. va fi afişat la sediul Comisiei electorale a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş, respectiv
 • Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială din Timişoara, Take Ionescu nr. 5, judeţul Timiș.

Prin grija Comisiei Electorale Centrale, prezenta Informare va fi adusă la cunoştinţa membrilor CMS Timiş şi prin publicarea pe pagina de internet a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în cadrul Secţiunii Alegeri parţiale 2021.

Președinte,                                                                                              Secretar,

Dr. Urechescu Horațiu Constantin                                                             Dr. Urtilă Florin Ciprian

În temeiul art. 18 lit. k) din Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România aprobat prin Decizia Consiliului național nr. 18/2CN/2019, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul electoral,

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş

CONVOACĂ

membrii Adunării generale a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş la şedinţa Adunării generale teritoriale de alegeri, sâmbătă, 6 martie 2020*, având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2023.

Alegerile pentru funcția de consilier în Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş se vor desfășura în Sala de sport a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș”, situată în Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, judeţul Timiș, în intervalul orar 10.00-18.00.

În cazul în care în data de 06 martie 2021 nu se prezintă două treimi din numărul membrilor Adunării generale a CMS Timiş, turul II de alegeri va avea loc marţi, 09 martie 2021, în aceeaşi locaţie şi în acelaşi interval orar.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul electoral, dreptul de vot îl au toţi medicii stomatologi înscrişi în Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) au plătită la zi cotizația, în condițiile legii;
 2. b) nu sunt suspendați din calitatea de membru al CMSR/nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog;
 3. c) nu se află în unul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 489 și art. 490 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pe fondul pandemiei de coronavirus, membrii CMS Timiş cu drept de vot sunt rugaţi să respecte la şedinţa de alegeri următoarele reguli sanitare:

În cadrul locaţiei de desfăşurare a alegerilor vor exista flacoane cu soluție dezinfectantă, ăe care alegătorii sunt rugaţi să le folosească la intrarea în incinta locaţiei şi toți participanții la procesul electoral vor purta mască de protecție.

La intrarea în locaţia de desfăşurare a alegerilor se va lua temperatura fiecărei persoane, iar alegătorii vor fi îndrumați către locul unde se află cabinele de vot şi urnele, respectiv către ieşirea din locaţia de alegeri, astfel încât aceştia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acesteia.

În locaţia de desfăşurare a alegerilor se va asigura menținerea unei distanțe fizice de minimum 1 metru între persoanele aflate în incintă, iar în locul unde se votează nu trebuie să fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători.

Alegătorul va fi instruit să poziţioneze actul de identitate la o distanţă care să permită membrilor comisiei electorale a CMS Timiş identificarea acestuia, fără a fi necesar să atingă respectivul act. Dacă acest lucru nu este posibil, un membru al comisiei electorale va prelua actul de identitate după care îşi va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluţii dezinfectante sau va schimba mănuşile.

Pentru identificarea alegătorului, acesta va fi instruit să îşi îndepărteze pentru scurt timp masca pentru a fi identificat, la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de membrii comisiei electorale a CMS Timiş, iar după identificare, alegătorul îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura.

Pe cât posibil, buletinele de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT“ şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii comisiei electorale Timiş, sub supravegherea şi la indicaţia acestora.

Informaţiile privind programul alegerilor, data şi locul desfăşurării acestora se afişează la sediul Comisiei electorale a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş, respectiv la Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială situaţă în Timişoara, Bd. Take Ionescu nr. 5, judeţul Timiș, şi se publică pe pagina de internet a Colegiului Medicilor Stomatologi din România (în cadrul secţiunii Alegeri parţiale 2021) şi în cotidianul Renașterea Bănățeană.

Prin grija Comisiei Electorale Centrale, prezenta convocare va fi comunicată membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş şi prin intermediul poştei electronice.

Președinte,                                                                                            Secretar,

Dr. Urechescu Horațiu Constantin                                                        Dr. Urtilă Florin Ciprian

 

* Comisia electorală Timiș, comunica următoarea:

ERATA cu privire la Convocarea ședinței de alegeri pentru funcția de consilier al CMS Timiș pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2023, erata prin care se precizează faptul ca membrii Adunării generale a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș sunt convocați la ședința de alegeri in ziua de sâmbătă, 6 martie 2021, in loc de sâmbătă, 6 martie 2020, cum s-a menționat in primul paragraf al Convocării.

În temeiul art. 18 lit. k) şi art. 57 din Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România aprobat prin Decizia Consiliului național nr. 18/2CN/2019, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul electoral,

ţinând cont de faptul că la alegerile din data de 06 martie 2021 nu s-au prezentat două treimi din numărul membrilor Adunării generale a CMS Timiş, Comisia electorală a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş a decis organizarea de noi alegeri în turul al II-lea,

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş

CONVOACĂ

membrii Adunării generale a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş la şedinţa Adunării generale teritoriale în turul II de alegeri, marţi, 9 martie 2021, în intervalul orar 10.00-18.00.

Turul II de alegeri din data de 9 martie 2021 pentru funcția de consilier în Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2023 se vor desfășura în Sala de sport a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș”, situată în Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, judeţul Timiș.

 

Pe fondul pandemiei de coronavirus şi ţinând cont de decizia Consiliul Județean pentru Situații de Urgență privind intrarea municipiului Timişoara în carantină pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 8 martie 2021, membrii CMS Timiş cu drept de vot sunt rugaţi să respecte la şedinţa de alegeri următoarele reguli sanitare:

Exercitarea dreptului de a alege organele de conducere de la nivel local ale CMSR reprezintă o atribuţie profesională a fiecărui medic stomatolog, membru al CMSR. Astfel, pentru deplasarea la şi de la locaţia unde se desfăşoară procesul de votare, medicii stomatologi vor întocmi declaraţia pe propria răspundere menţionând drept motiv al deplasării deplasarea în interes profesional”.

Toți participanții la procesul electoral vor purta obligatoriu mască de protecție.

La intrarea în locaţia de desfăşurare a alegerilor se va lua temperatura fiecărei persoane.

În cadrul locaţiei de desfăşurare a alegerilor vor exista flacoane cu soluție dezinfectantă, pe care alegătorii sunt rugaţi să le folosească la intrarea în incinta locaţiei, după care vor fi îndrumați către locul unde se află cabinele de vot şi urnele, respectiv către ieşirea din locaţia de alegeri, astfel încât aceştia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acesteia.

În locaţia de desfăşurare a alegerilor se va asigura menținerea unei distanțe fizice de minimum 1 metru între persoanele aflate în incintă, iar în locul unde se votează nu trebuie să fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 4 alegători.

Alegătorul va fi instruit să poziţioneze actul de identitate la o distanţă care să permită membrilor comisiei electorale a CMS Timiş identificarea acestuia, fără a fi necesar să atingă respectivul act. Dacă acest lucru nu este posibil, un membru al comisiei electorale va prelua actul de identitate după care îşi va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluţii dezinfectante sau va schimba mănuşile.

Pentru identificarea alegătorului, acesta va fi instruit să îşi îndepărteze pentru scurt timp masca pentru a fi identificat, la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de membrii comisiei electorale a CMS Timiş, iar după identificare, alegătorul îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura.

Pe cât posibil, buletinele de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT“ şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii comisiei electorale Timiş, sub supravegherea şi la indicaţia acestora.

Cu privire la modalitatea de exprimare a votului, membrii CMS Timiş cu drept de vot sunt informaţi că pentru valabilitatea votului exprimat este necesar:

 1. să aplice ștampila „Votat” în patrulaterul conținând numele candidatului/ candidaţilor, pentru care se dorește exprimarea votului;
 2. să voteze minimum 1 candidat şi maximum 49 de candidaţi;
 3. să nu efectueze alte inscripţionări pe buletinul de vot sau să taie, să încercuiască sau să bareze patrulaterele conţinând numele candidaţilor.

Vă recomandăm să respectaţi menţiunile sus-menţionate, întrucât, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Regulamentul electoral: Sunt anulate buletinele de vot care:

 1. a) nu poartă pe prima față ștampila comisiei electorale a colegiului teritorial sau a Comisiei Electorale Centrale, după caz, și nici semnăturile președintelui și secretarului comisiei electorale în cauză;
 2. b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;
 3. c) nu sunt tipărite lizibil;
 4. d) sunt neutilizate (pe care nu a fost aplicată ștampila „Votat”);
 5. e) poartă alte inscripționări decât ștampila „Votat” în patrulaterul conținând numele candidatului pentru care se dorește exprimarea votului;
 6. f) au aplicată ștampila „Votat” pe un număr mai mare de candidați decât numărul de locuri eligibile menționat pe buletin.

Vă asigurăm de faptul că vor fi respectate cu stricteţe prevederile Regulamentului electoral privind procesul de numărare a voturilor, proces care se va desfăşura sub directa coordonare şi supraveghere a Comisiei Electorale Centrale.

În acest sens, Comisia electorală a CMS Timiş şi Comisia Electorală Centrală se vor asigura că, înainte de deschiderea urnelor, vor fi anulate absolut toate buletinele de rămase nefolosite şi vor fi sigilate toate ştampilele „Votat”, pentru a exista garanţia că rezultatul votului reprezintă exclusiv voinţa liber exprimată a votanţilor.  

 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul electoral, dreptul de vot îl au toţi medicii stomatologi înscrişi în Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) au plătită la zi cotizația, în condițiile legii;
 2. b) nu sunt suspendați din calitatea de membru al CMSR/nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog;
 3. c) nu se află în unul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 489 și art. 490 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informaţiile sus-menţionate se afişează la sediul Comisiei electorale a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş, respectiv la Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială situaţă în Timişoara, Bd. Take Ionescu nr. 5, judeţul Timiș, şi se publică pe pagina de internet a Colegiului Medicilor Stomatologi din România (în cadrul secţiunii Alegeri parţiale 2021).

Prin grija Comisiei Electorale Centrale, prezenta convocare va fi comunicată membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş şi prin intermediul poştei electronice.

Președinte,                                                                                            Secretar,

Dr. Urechescu Horațiu Constantin                                                        Dr. Urtilă Florin Ciprian

În baza prevederilor art. 48 din Regulamentul electoral al CMSR aprobat prin Decizia Consiliului național nr. 18/2CN/2019, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare și Regulamentul electoral,

la data de 09.03.2021, ora 20.55, în urma finalizării procesului de numărare a voturilor, proces desfășurat în locația votării, respectiv Sala de sport a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș”, situată în Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, judeţul Timiș,

Comisia Electorală a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş

procedează la anunțarea rezultatelor alegerilor pentru funcția de membru în consiliul

Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2023, raportat la fiecare candidat în parte, conform următoarei LISTE:

 

 1. ANDRIȚOI EMANUEL MATEI                           – 11
 2. ANTONIE SERGIU MANUEL                             – 27
 3. AVRAM LIANE TABITHA                                     – 3
 4. AVRĂMUȚ ROBERT PAUL                                 – 14
 5. BÂLDEA BOGDAN                                                – 59
 6. BALICA ANDREEA GABRIELA                         – 14
 7. BARA NICOLAE ADRIAN                                   – 57
 8. BOJOGA DALIANA EMANUELA                      – 11
 9. BOLOȘ OTILIA CORNELIA                               – 44
 10. BORȘANU ACHIM IOAN                                    – 16
 11. BORȘANU ANDREEA MARIANA                      – 8
 12. BORȘANU IOAN-ACHIM                                   – 15
 13. BOSCORNEA PUȘCU ANDREEA SIMONA   – 12
 14. BRATU DANA CRISTINA                                   – 51
 15. BRATU EMANUEL ADRIAN                             – 44
 16. BUZATU ROXANA                                               – 29
 17. CIORA EDMOND DANIEL                                – 29
 18. CIORTAN ANCA ANA                                         – 23
 19. CÎRLIGERIU LAURA ELENA                           – 59
 20. CRACIUNESCU EMANUELA LIDIA               – 52
 21. CRĂINICEANU GEORGE DAN                        – 18
 22. CRIȘAN ALEXANDRU                                        – 11
 23. DINU CRISTIAN DORIN                                    – 22
 24. DINU ȘTEFANIA                                                  – 31
 25. FABRICKY MIHAI MARIUS COSMIN            – 63
 26. FECHETE SEBASTIAN                                       – 32
 27. GABOR ALIN GABRIEL                                      – 35
 28. GAȘPAR ANDREEA                                             – 29
 29. GAVRILOVICI ANDREI MIHAI                        – 50
 30. GIURCA ALEXANDRU FLORIN                       – 29
 31. GOGUȚĂ LUCIANA MARIA                               – 47
 32. GOȚIA SMARANDA LAURA                              – 26
 33. GRUIETI REBECA                                                 – 6
 34. HANIGOVSKI ELENA                                          – 19
 35. HOINOIU BOGDAN FLORIN                             – 31
 36. HORHAT RĂZVAN MIHAI                                 – 27
 37. IANCU BOGDAN IONUȚ                                    – 13
 38. ILLE CODRUȚA ELIZA                                       – 38
 39. JANTUAN ANDREA GEANINA                          – 8
 40. JIVĂNESCU ANCA                                               – 34
 41. LERETTER MARIUS TRAIAN                           – 67
 42. LUCA MAGDA MIHAELA                                  – 49
 43. MÂNEA HORAȚIU CRISTIAN                          – 16
 44. MĂRĂCINEANU RALUCA                                 – 15
 45. MARINESCU ADRIAN GEORGE                    – 34
 46. MIHALI GHEORGHE SORIN                          – 36
 47. MILUTINOVICI RALUCA ADRIANA             – 30
 48. MIRON MARIANA IOANA                               – 26
 49. MODIGA CRISTINA                                           – 40
 50. MOLDOVAN ALEXANDRU ILIE                      – 8
 51. MOLDOVAN MĂDĂLINA                                   – 7
 52. POP DANIEL ALEXANDU                                – 35
 53. POP DANIELA MARIA                                      – 46
 54. POPA MĂLINA                                                    – 31
 55. PRICOP CRISTIANA                                         – 39
 56. PRICOP MARIUS OCTAVIAN                         – 51
 57. RADU FLORINA MARIA                                 – 23
 58. RONCEA ANDREI DRAGOȘ                           – 12
 59. ROTAR RAUL NICOLAE                                 – 38
 60. RUSU LAURA CRISTINA                                – 21
 61. SALLAI ALFRED MARK                                  – 52
 62. SAMOILĂ CHRISTIAN                                     – 31
 63. SIMON CĂTĂLIN PETRU                                – 25
 64. SINESCU COSMIN                                            – 63
 65. SPOIALĂ GILI EMILIAN                                   – 5
 66. STOICA ENIKO TUNDE                                  – 30
 67. SZUHANEK CAMELIA ALEXANDRINA     – 38
 68. TALPOȘ NICULESCU ȘERBAN                     – 43
 69. TĂTAR RAMONA GABRIELA                        – 10
 70. TIMOFTE COSTIN                                            – 15
 71. TOMA ALEXANDRA LUIZA                            – 9
 72. TOPALĂ FLORIN IONEL                                – 37
 73. VIȘAN VLAD ALEXANDRU                           – 29
 74. VOINEA OANA                                                  – 12
 75. YAZJI BADER                                                    – 22
 76. ZAHARIA CRISTIAN                                        – 42

 

 

Președinte,                                                                                           Secretar,

Dr. Urechescu Horațiu Constantin                                                        Dr. Urtilă Florin Ciprian

 

Membru,

Dr. Bălan Bogdan

Având în vedere dispozițiile art. 526 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare și Legea nr. 95/2006, raportat la prevederile art. 523 alin. (2) lit. c), ale art. 524 și ale art. 530 alin. (2) din Legea nr. 95/2006,

în temeiul art. 24 cu referire la art. 68 din Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România aprobat prin Decizia Consiliului național nr. 18/2CN/2019, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare și Regulamentul electoral,

ținând cont de prevederile art. 29 lit. i1) coroborate cu cele ale art. 60 alin. (3)-(4) și 65 alin. (1) din Regulamentul electoral,

luând act de cele menționate în procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale din data de 10 martie 2021, precum și în procesele verbale ale comisiei electorale a colegiului teritorial din 09 martie 2021 şi 10 martie 2021,

Comisia Electorală Centrală

adoptă următoarea

Decizie

Art. 1. Se validează candidații aleși pentru funcția de membru în consiliul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2023, conform tabelului prevăzut în anexa, ce face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Comisia electorală a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş va atribui mandatele pentru funcțiile locale, conform prevederilor art. 61 din Regulamentul electoral, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (1) și ale 60 alin. (1) din Regulamentul electoral.

 

Președintele Comisiei Electorale Centrale,

Dr. Olimpiu Cosmin TOTAN

Secretarul Comisiei Electorale Centrale,

Dr. Dan Nicolae BOSÎNCEANU

Decizia CEC nr. 17

Timişoara, 10 martie 2021

Anexa
la Decizia CEC nr. 17/10.03.2021

 

Membrii Consiliului

Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş

pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2023

 

Nr.
crt.
Nume și prenume
Membri
01. Antonie Sergiu Manuel
02. Bara Nicolae Adrian
03. Bâldea Bogdan
04. Boloș Otilia Cornelia
05. Bratu Dana Cristina
06. Bratu Emanuel Adrian
07. Buzatu Roxana
08. Ciora Edmond Daniel
09. Ciortan Anca Ana
10. Cîrligeriu Laura Elena
11. Craciunescu Emanuela Lidia
12. Dinu Cristian Dorin
13. Dinu Ștefania
14. Fabricky Mihai Marius Cosmin
15. Fechete Sebastian
16. Gabor Alin Gabriel
17. Gașpar Andreea
18. Gavrilovici Andrei Mihai
19. Giurca Alexandru Florin
20. Goguță Luciana Maria
21. Goția Smaranda Laura
22. Hoinoiu Bogdan Florin
23. Horhat Răzvan Mihai
24. Ille Codruța Eliza
25. Jivănescu Anca
26. Leretter Marius Traian
27. Luca Magda Mihaela
28. Marinescu Adrian George
29. Mihali Gheorghe Sorin
30. Milutinovici Raluca Adriana
31. Miron Mariana Ioana
32. Modiga Cristina
33. Pop Daniel Alexandu
34. Pop Daniela Maria
35. Popa Mălina
36. Pricop Cristiana
37. Pricop Marius Octavian
38. Radu Florina Maria
39. Rotar Raul  Nicolae
40. Sallai Alfred Mark
41. Samoilă Christian
42. Simon Cătălin Petru
43. Sinescu Cosmin
44. Stoica Eniko Tunde
45. Szuhanek Camelia Alexandrina
46. Talpoș Niculescu Șerban
47. Topală Florin Ionel
48. Vișan Vlad Alexandru
49. Zaharia Cristian
Supleanți* Nr. voturi obținute
01. Rusu Laura Cristina 21
02. Hanigovski Elena 19
03. Crăiniceanu George Dan 18
04. Borșanu Achim Ioan 16
05. Mânea Horațiu Cristian 16
06. Borșanu Ioan-Achim 15
07. Mărăcineanu Raluca 15
08. Timofte Costin 15
09. Avrămuț Robert Paul 14

 

Notă:

* În caz de voturi egale obținute, departajarea se va face prin aplicarea următoarelor criterii în următoarea ordine: gradul profesional și vechimea în muncă.

Având în vedere dispozițiile art. 526 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare și Legea nr. 95/2006,

raportat la prevederile art. 525 din Legea nr. 95/2006, ale art. 74 şi art. 121 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, precum şi ale Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România aprobat prin Decizia Consiliului național nr. 18/2CN/2019, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare și Regulamentul electoral

în temeiul art. 24 cu referire la art. 68 din Regulamentul electoral,

ținând cont de prevederile art. 4, art. 29 lit. a)-c) și i1) coroborate cu cele ale art. 65 din Regulamentul electoral,

având în faptul că nu s-au formulat contestaţii cu privire la alegerile pentru biroul executiv al CMS Timiş,

luând act de cele menţionate în:

 • procesul-verbal nr. 106/11.03.2021 al comisiei electorale a colegiului teritorial Timiş, precum şi în
 • procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale din data de 11 martie 2021,

Comisia Electorală Centrală

adoptă următoarea

Decizie

Art. 1. Se validează componenţa biroului executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş, denumit în cuprinsul prezentei decizii şi colegiul teritorial, conform tabelului prevăzut în anexă, parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Preşedintele consiliului colegiului teritorial este de drept reprezentantul colegiului teritorial în Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Art. 3. Membrii biroului executiv al colegiului teritorial şi reprezentantul colegiului teritorial în Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România își vor desfășura atribuțiile conform prevederilor Titlului XIII din Legea nr. 95/2006 și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Dentiști din România și vor încasa indemnizația stabilită conform prevederilor art. 539 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 și ale art. 35 lit. c) Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, începând cu data validării alegerilor.

Art. 4. După validarea alegerii biroului executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş de către Comisia Electorală Centrală, activitatea comisiei electorale a colegiului teritorial încetează de drept.

 

Președintele Comisiei Electorale Centrale,

Dr. Olimpiu Cosmin TOTAN

Secretarul Comisiei Electorale Centrale,

Dr. Dan Nicolae BOSÎNCEANU

Decizia CEC nr. 19

Timişoara, 11 martie 2021

Anexa
la Decizia CEC nr. 19/11.03.202

 

Membrii Biroului executiv al

Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş

pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2023

 

Nr.
crt.
Nume și prenume Funcţie
01. SINESCU COSMIN Preşedinte
02. PRICOP MARIUS OCTAVIAN Vicepreşedinte
03. BRATU DANA CRISTINA Vicepreşedinte
04. LERETTER MARIUS TRAIAN Secretar
05. CÎRLIGERIU LAURA ELENA Trezorier

 

Președintele Comisiei Electorale Centrale,

Dr. Olimpiu Cosmin TOTAN

Secretarul Comisiei Electorale Centrale,

Dr. Dan Nicolae BOSÎNCEANU