Alegeri parțiale 2021

COMISIA ELECTORALĂ TIMIȘ

INFORMARE

Comisia electorală Timiş aduce la cunoştinţa membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş că depunerea candidaturilor pentru funcția de membru în Consiliul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș va avea loc în zilele de:

  • 22.02.2021 între orele: 10.00 -18.00
  • 23.02.2021 între orele: 10.00-18.00

Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială notarială, la sediul Comisiei electorale a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş, respectiv

  • Sala de curs Căminul 1-2 (lângă cantină) din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș” Timișoara, din Timişoara, Regimentul 13 Călărași nr. 3, judeţul Timiș,

Informaţiile privind programul alegerilor, data şi locul desfăşurării acestora se publică şi pe pagina de internet a Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Președinte,                                                                                             Secretar,

Dr. Urechescu Horațiu Constantin                                                             Dr. Urtilă Florin Ciprian

INFORMARE

Comisia electorală Timiş aduce la cunoştinţa membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş, care şi-au depus candidatura pentru funcția de membru în Consiliul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș că rezultatul verificării candidaturilor:

  1. va fi comunicat fiecărui candidat, în parte, prin poşta electronică, în cursul zilei de 24 februarie 2021;
  2. va fi afişat la sediul Comisiei electorale a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş, respectiv
  • Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială din Timişoara, Take Ionescu nr. 5, judeţul Timiș.

Prin grija Comisiei Electorale Centrale, prezenta Informare va fi adusă la cunoştinţa membrilor CMS Timiş şi prin publicarea pe pagina de internet a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în cadrul Secţiunii Alegeri parţiale 2021.

Președinte,                                                                                              Secretar,

Dr. Urechescu Horațiu Constantin                                                             Dr. Urtilă Florin Ciprian

 

În temeiul art. 18 lit. k) din Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România aprobat prin Decizia Consiliului național nr. 18/2CN/2019, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul electoral,

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş

CONVOACĂ

membrii Adunării generale a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş la şedinţa Adunării generale teritoriale de alegeri, sâmbătă, 6 martie 2020, având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2023.

Alegerile pentru funcția de consilier în Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş se vor desfășura în Sala de sport a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș”, situată în Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, judeţul Timiș, în intervalul orar 10.00-18.00.

În cazul în care în data de 06 martie 2021 nu se prezintă două treimi din numărul membrilor Adunării generale a CMS Timiş, turul II de alegeri va avea loc marţi, 09 martie 2021, în aceeaşi locaţie şi în acelaşi interval orar.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul electoral, dreptul de vot îl au toţi medicii stomatologi înscrişi în Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. a) au plătită la zi cotizația, în condițiile legii;
  2. b) nu sunt suspendați din calitatea de membru al CMSR/nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog;
  3. c) nu se află în unul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 489 și art. 490 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pe fondul pandemiei de coronavirus, membrii CMS Timiş cu drept de vot sunt rugaţi să respecte la şedinţa de alegeri următoarele reguli sanitare:

În cadrul locaţiei de desfăşurare a alegerilor vor exista flacoane cu soluție dezinfectantă, ăe care alegătorii sunt rugaţi să le folosească la intrarea în incinta locaţiei şi toți participanții la procesul electoral vor purta mască de protecție.

La intrarea în locaţia de desfăşurare a alegerilor se va lua temperatura fiecărei persoane, iar alegătorii vor fi îndrumați către locul unde se află cabinele de vot şi urnele, respectiv către ieşirea din locaţia de alegeri, astfel încât aceştia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acesteia.

În locaţia de desfăşurare a alegerilor se va asigura menținerea unei distanțe fizice de minimum 1 metru între persoanele aflate în incintă, iar în locul unde se votează nu trebuie să fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători.

Alegătorul va fi instruit să poziţioneze actul de identitate la o distanţă care să permită membrilor comisiei electorale a CMS Timiş identificarea acestuia, fără a fi necesar să atingă respectivul act. Dacă acest lucru nu este posibil, un membru al comisiei electorale va prelua actul de identitate după care îşi va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluţii dezinfectante sau va schimba mănuşile.

Pentru identificarea alegătorului, acesta va fi instruit să îşi îndepărteze pentru scurt timp masca pentru a fi identificat, la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de membrii comisiei electorale a CMS Timiş, iar după identificare, alegătorul îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura.

Pe cât posibil, buletinele de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT“ şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii comisiei electorale Timiş, sub supravegherea şi la indicaţia acestora.

Informaţiile privind programul alegerilor, data şi locul desfăşurării acestora se afişează la sediul Comisiei electorale a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş, respectiv la Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială situaţă în Timişoara, Bd. Take Ionescu nr. 5, judeţul Timiș, şi se publică pe pagina de internet a Colegiului Medicilor Stomatologi din România (în cadrul secţiunii Alegeri parţiale 2021) şi în cotidianul Renașterea Bănățeană.

Prin grija Comisiei Electorale Centrale, prezenta convocare va fi comunicată membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Timiş şi prin intermediul poştei electronice.

Președinte,                                                                                            Secretar,

Dr. Urechescu Horațiu Constantin                                                        Dr. Urtilă Florin Ciprian