07 nov.

Alegeri 2019

Calendarul electoral

Prima ședință a comisiilor electorale locale și comunicarea componenței către Comisia Electorală Centrală 4-9.11.2019

La nivel local

1. depunere candidaturi pentru Consiliul colegiului teritorial și Adunarea generală națională 11-12.11.2019
2. termen final de comunicare admitere sau respingere candidatură 12-13.11.2019
3. publicare liste finale cu candidaturi 18.11.2019
4. desfășurare tur I 21.11.2019
5. desfășurare tur II, dacă este cazul 23.11.2019
6. depunere candidaturi și desfășurare alegeri biroul executiv teritorial 27-29.11.2019
 

La nivel național

1. depunere candidaturi Biroul executiv național 3-4.12.2019
2. termen final comunicare admitere sau respingere candidatură 4-5.12.2019
3. publicare liste finale candidaturi 5.12.2019
4. desfășurare tur I 7.12.2019
5. desfășurare tur II, dacă este cazul 11.12.2019

 

Comisia Electorală Centrală

Președinte

1. Dr. Ștefan Vasile MĂRGĂRIT
 

Secretar

2. Dr. Sebastian Alexandru NEICONI
 

Membri

3. Dr. Dan BOSÎNCEANU
4. Dr. Elena DĂMĂȘARU
5. Dr. Paula Argentina JIMAN
6. Dr. Mihai OPREA
7. Dr. George Cristian VLĂDAN*
 

Membri supleanți

1. Dr. Bianca DUMITRU*
2. Dr. Mihaela SOARE FLORESCU

*a încetat calitatea de membru

Legislație

Decizii Consiliul Național

Decizia nr. 18/2CN/2019 pentru aprobarea Regulamentului electoral

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din data de 28 august 2019. Descarcă aici

Decizia nr. 21/2CN/2019 privind aprobarea calendarului electoral

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din data de 7 octombrie 2019. Descarcă aici

Decizii Comisia Electorală Centrală

Decizia nr. 8 din 7.11.2019

Intervalul orar în care se va desfășura alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial și a reprezentanților în Adunarea generală națională se stabilește, la nivelul fiecărui colegiu teritorial, de comisia electorală locală și se va încadra între orele 08.00-20.00. Descarcă aici

Decizia nr. 9 din 7.11.2019

Aprobare model ștampilă cu mențiunea „Votat” Descarcă aici

Decizia nr. 10 din 7.11.2019

Aprobare modele buletine de vot pentru funcția de membru în consiliul colegiului teritorial și de reprezentant al colegiului teritorial în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România Descarcă aici

Decizia nr. 11 din 7.11.2019

Aprobare model declarație de candidatură locală Descarcă aici

Anexa la Decizia CEC nr. 11 din 7.11.2019

Model declarație candidatură locală. Descarcă aici

Decizia nr. 13/DI1 din 7.11.2019

Decizie de îndrumare Descarcă aici

Decizia nr. 14/DI2 din 12.11.2019

Decizie de îndrumare Descarcă aici

Decizia nr. 15/DI3 din 12.11.2019

Decizie de îndrumare Descarcă aici

Decizia nr. 16/DI4 din 13.11.2019

Decizie de îndrumare Descarcă aici

Decizia nr. 17 din 13.11.2019

Modificare modele buletine de vot pentru funcția de membru în consiliul colegiului teritorial și de reprezentant al colegiului teritorial în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România Descarcă aici

Decizia nr. 20/DI5 din 15.11.2019

Stabilirea numărului membrilor consiliilor colegiilor teritoriale și al reprezentanților acestora în Adunarea generală națională, precum și al membrilor supleanți Descarcă aici

Locații și interval orar desfășurare alegeri la nivel local

Locații și interval orar desfășurare alegeri la nivel local stabilite de comisiile electorale ale colegiilor teritoriale pentru mandatul 2019-2023 Descarcă aici

Instrucțiuni de votare pentru alegerile desfășurate la nivel local

Fiecare medic stomatolog cu drept de vot va fi legitimat de comisia electorală la intrarea în sala de ședință a adunării generale de alegeri și va semna în lista de prezență.
Pentru legitimare pot fi folosite actele de identitate prevăzute de lege: carte de identitate, carte de identitate provizorie, pașaport etc.
Medicii stomatologi cu drept de vot, membri ai colegiului respectiv, care nu se regăsesc pe listele locale de alegători, vor fi înscriși, pe loc, de către președintele comisiei sau de către secretarul acesteia în listele suplimentare de prezență.
La nivel local, alegătorii votează separat pe fiecare dintre cele 2 tipuri de buletine de vot, de culoare diferită, în funcție de mandatul pentru care se candidează (membru în consiliul colegiului teritorial, reprezentant în Adunarea generală națională).
Numărul maxim de candidați care pot fi votați ca membri titulari (locurile eligibile) este precizat pe fiecare tip de buletin de vot.
Candidații sunt trecuți pe buletinele de vot în ordine alfabetică, menționându-se numele și prenumele.
Votarea se va face prin aplicarea ștampilei cu mențiunea „VOTAT” în patrulaterul conținând numele candidatului pentru care se dorește exprimarea votului.
Sunt anulate buletinele de vot care:
a) nu poartă pe prima față ștampila comisiei electorale a colegiului teritorial sau a Comisiei Electorale Centrale, după caz, și nici semnăturile președintelui și secretarului comisiei electorale în cauză;
b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;
c) nu sunt tipărite lizibil;
d) sunt neutilizate (pe care nu a fost aplicată ștampila „Votat”);
e) poartă alte inscripționări decât ștampila „Votat” în patrulaterul conținând numele candidatului pentru care se dorește exprimarea votului;
f) au aplicată ștampila „Votat” pe un număr mai mare de candidați decât numărul de locuri eligibile menționat pe buletin.

Președintele comisiei electorale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului și pentru ca alegerile să se desfășoare în condiții civilizate.

Noutati similare