Slide background

Plan de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2
Plan de măsuri privind protejarea membrilor corpului profesional
Alte informații utile

MAI MULTE DETALII

Surse de informații oficiale referitoare la COVID-19 și la virusul care a provocat această boală (Coronavirus SARS-CoV-2)

INFORMAȚII ACTUALIZATE PERMANENT

Actualizăm permanent informațiile privind infecția cu COVID-19 și măsurile adoptate, respectiv diligențele întreprinse de CMSR pentru asigurarea protecției medicilor stomatologi

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 25/3BExN/2020 au fost aprobate Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19, poate fi consultat aici.

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020 a fost aprobat Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora, revizia 1, în urma modificărilor și completărilor aduse OUG nr. 30/2020 prin OUG nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială (OUG nr. 32/2020 poate fi consultată aici, iar OUG nr. 30/2020 în forma consolidată poate fi consultată aici).

Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora, revizia 1, poate fi consultat aici.

Dragi colegi,

Vă mulțumesc sincer tuturor celor care ați înțeles să faceți un sacrificiu financiar pentru a evita răspândirea infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2, dar și pentru că ați rămas în continuare de ajutor sistemului de îngrijiri de sănătate.

Greul încă nu a trecut. Ne așteaptă o perioadă extrem de dificilă, de mari încercări. Vă rog, dragi colegi, să ne protejăm pe noi și pe pacienții noștri atât prin respectarea cu strictețe a regulilor și a recomandărilor emise de autorități, cât și prin respectarea profesiei noastre și a jurământului făcut cu credință și moralitate.

Ordonanța Militară nr. 2/2020 a lăsat posibilitatea tratării urgențelor stomatologice. Vă rog să nu folosim alte considerente decât cele moral profesionale ca să transformăm manoperele obișnuite în urgențe stomatologice. Acest lucru nu însemnă grijă față de pacienți, ci dimpotrivă. Noul coronavirus este periculos prin noutate și agresivitate dar, mai ales, prin contagiozitatea foarte, foarte mare. Din acest motiv este esențial, în primul rând, să evităm contactul cu diverse persoane în această perioadă și să respectăm cu toții cuvântul de ordine, izolarea socială.

Dacă nu conștientizăm ACUM, în masă, că nu e de joacă, dacă încă ne considerăm mai presus de ceea ce se întâmplă în lume, peste foarte puțin timp poate fi prea târziu, putem pierde pe mulți dintre cei dragi. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să avem nu doar cunoștințe profesionale, ci și conștiință profesională.

Nu este o glumă! Nu puneți în pericol sănătatea voastră, a pacienților, a noastră, a tuturor! Nimeni nu are dreptul să facă, pentru bani, contract cu viața nostră!

Fiți corecți în profesie! Respectându-vă pe voi, respectați astfel viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o!

Deschideți-vă inima și ajutați-vă pacienții îndrumându-i prin telefon, dându-le explicații profesional corecte și reale, încurajându-i!

Fiți raționali și echilibrați! Cântăriți acum mai mult decât oricând care este răul cel mai mic și ce este mai puțin riscant.

Fiecare dintre problemele din teritoriu reprezintă o grijă și pentru noi, toți ceilalți, la fel cum reușitele voastre, individuale, sunt un succes al nostru, al tuturor. Prin urmare voi promova prin toate mijloacele posibile, inclusiv la nivel național, fiecare bătălie pe care o câștigați și succesele pe care le aveți pentru că am convingerea că doar așa putem păstra respectul pacienților noștri, ne putem construi o imagine frumoasă, o identitate puternică și că putem fi o voce care schimbă și readuce stomatologia pe lista de priorități a statului român.

Stimați pacienți,

Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor celor care ați înțeles că riscul răspândirii acestui virus atât de contagios este infinit mai mare decât cel al amânării tratamentului unor afecțiuni stomatologice, altele decât strict cele de urgență. Vă mulțumesc pentru că ați ales să ne protejați și pe noi protejându-vă pe dumneavoastră.

Vreau să fim în continuare toți pentru unul și unul pentru toți.

Ținem aproape de la distanță!

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

Luând în considerare că o atribuție fundamentală a corpului profesional este aceea de a apăra demnitatea și de a promova drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apreciind că se impune adoptarea la nivelul CMSR, în primul rând, a unor măsuri sustenabile de protecție a membrilor, pe termen determinat, în echilibru cu nevoia de a asigura capacitatea funcțională și administrativă a corpului profesional, la nivel național și teritorial, pe termen mediu și lung, raportat inclusiv și la necesitatea achiziționării de echipamente, aplicații informatice și servicii care să asigure continuarea activității preponderent prin mijloace electronice, coordonarea și colaborarea între organele de conducere și comisiile corpului profesional, precum și între corpul profesional, membrii săi și autorități, în condițiile în care necesitatea de adoptare a unor astfel de măsuri intervine într-un context excepțional ce nu putea fi previzionat, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România reunit, prin videoconferință, în ședință extraordinară la data de 26 martie 2020 a adoptat Decizia nr. 12/2CN/2020 prin care s-au stabilit următoarele:

1. Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii:

  1. obligația de plată a cotizației de membru al CMSR se suspendă;
  2. procedurile privind suspendarea exercitării profesiei de medic stomatolog în temeiul art. 546 alin. (1) din Legea nr. 95/1995 se suspendă.

2. Se menține valabilitatea documentelor eliberate de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, inclusiv de colegiile teritoriale, care expiră pe perioada stării de urgență.

Se recomandă medicilor stomatologi reînnoirea asigurării de răspundere civilă profesională în situația în care valabilitatea acesteia expiră pe perioada stării de urgență, pentru păstrarea continuității, având în vedere faptul că acest document nu se încadrează în ipoteza dispozițiilor art. 14 din Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

3. La nivel local, pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, fiecare colegiu teritorial va adopta decizii proprii privind măsuri de scutire de taxe datorate colegiului teritorial respectiv, în temeiul deciziilor adoptate de organele de conducere ale CMSR sau ale colegiului teritorial.

4. Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii se suspendă obligațiile de plată a tuturor taxelor stabilite în sarcina membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș.

5. Birourile executive ale colegilor teritoriale vor aduce la cunoștința tuturor membrilor colegiilor în cauză dispozițiile deciziei, inclusiv prin publicarea acesteia la sediul și pe site-urile proprii.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și cele ale art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România reunit, prin videoconferință, în ședință extraordinară la data de 26 martie 2020 a adoptat Decizia nr. 13/2CN/2020 prin care s-au stabilit următoarele:

1. Se suspendă activitățile corespunzătoare emiterii de către colegiile teritoriale a avizului prevăzut la art. 512 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu excepția situației în care avizul este necesar pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență, pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii.

2. Se suspendă soluționarea cauzelor disciplinare aflate pe rolul comisiilor de disciplină constituite la nivel național sau local, precum și a termenelor procedurale aferente, pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României.

3. Birourile executive ale colegilor teritoriale vor aduce la cunoștința tuturor membrilor colegiilor în cauză dispozițiile deciziei, inclusiv prin publicarea acesteia la sediul și pe site-urile proprii.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, prin adresa nr. 921/27.03.2020, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a comunicat Ministerului Sănătății solicitări privind formularea de precizări și adoptarea de măsuri referitoare la cabinetele de medicină dentară, publice sau private, care pot asigura intervențiile stomatologice de urgență.

Textul adresei poate fi consultat aici.

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, a fost comunicată Ministerului Sănătății solicitarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România privind măsurile de protecție dispuse la nivelul Ministerului Sănătății aplicabile atât medicilor stomatologi implicați în tratarea urgențelor medicale, cât și pacienților; procedurile de lucru, echipamentele de protecție și materialele necesare asigurării unui grad real de protecție al medicilor stomatologi și deopotrivă al pacienților stabilite la nivelul Ministerului Sănătății; locațiile de unde pot fi procurate echipamentele și materialele precizate în alineatul anterior, precum și modalitățile efective din care acestea pot fi obținute.

Textul adresei poate fi consultat aici.

Către:
Ministerul Sănătății
Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, 010024, București

În atenția
Domnului Ministru
Conf. dr. Victor Sebastian COSTACHE

Domnului Secretar de stat
Conf. dr. Horațiu MOLDOVAN

STIMATE DOMNULE MINISTRU,
STIMATE DOMNULE SECRETAR DE STAT,

Subscrisul, Colegiul Medicilor Stomatologi din România,

Având în vedere implicațiile de gravitate deosebită, provocate asupra sănătății întregii populații de propagarea violentă și accelerată a pandemiei de COVID-19,

luând în considerare obligația imperativă a asigurării protecției adecvate a personalului medical stomatologic implicat în mod direct în activitatea de tratare a urgențelor medicale – și, pe cale de consecință, expus nemijlocit riscului de infecție cu Coronavirusul SARS-CoV-2,

în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) al Ordonanței Militare nr. 2/2020,

analizând numeroasele apeluri și solicitări, pe deplin justificate, ale medicilor stomatologi care asigură permanența în tratarea cazurilor de urgență stomatologică, conform legislației aplicabile, vizând necesitatea accesului profesioniștilor la echipamentele de protecție corespunzătoare tipului de infecție indusă de Coronavirusul SARS-CoV-2, precum și la dezinfectanți, respectiv substanțe biocide corespunzătoare, care, în prezent, lipsesc cu desăvârșire din piața românească de profil,

cu referire directă la adresa nr. 859/19.03.2020, înaintată de subscrisul instituției pe care o conduceți,

formulează prezenta

REVENIRE

prin care vă solicităm:

  • să ne informați care sunt toate măsurile de protecție dispuse la nivelul Ministerului Sănătății aplicabile atât medicilor stomatologi implicați în tratarea urgențelor medicale, cât și pacienților;
  • să ne precizați exhaustiv care sunt procedurile de lucru, echipamentele de protecție și materialele necesare asigurării unui grad real de protecție al medicilor stomatologi și deopotrivă al pacienților;
  • să indicați care sunt locațiile de unde pot fi procurate echipamentele și materialele precizate în alineatul anterior, precum și modalitățile efective din care acestea pot fi obținute;
  • să ne precizați expres dacă, în ipoteza în care accesul la echipamentele de protecție și la materialele necesare dezinfecției corespunzătoare este restricționat profesioniștilor, medicul stomatolog implicat în tratarea urgențelor ar trebui să efectueze procedura cu asumarea riscului ridicat de infectare sau dacă acesta trebuie să își încalce jurământul profesional depus, refuzând celor în nevoie stringentă tratamentul, riscând inclusiv sancțiuni disciplinare grave din partea angajatorilor.

 

Cu deosebită considerație,
Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

Drept la replică

Medicii stomatologi nu au dezertat niciodată

Articolul de opinie publicat pe site-ul www.dcnews.ro, cu titlul “Cine sunt medicii care au DEZERTAT din profesia lor în plină PANDEMIE de COVID 19! Este revoltător!”, semnat de Darius Mureșan, reprezintă o palmă nejustificată pe obrazul stomatologiei românești.

Dacă ne gândim la cei peste 22.000 de medici stomatologi din această țară, la care adăugăm personalul de suport din cabinetele de medicină dentară, rezultă zeci de mii de români care au rămas fără niciun venit în această perioadă extrem de grea. Închiderea cabinetelor de stomatologie reprezintă nu doar respectarea unei ordonanțe militare, ci și un sacrificiu pe care medicii au înțeles că trebuie să îl facă pentru a nu expune pacienții și personalul medical în fața infectării cu noul coronavirus COVID-19.

Noi, miile de medici stomatologi care am depus jurământul de credință, promitem să îl respectăm până la capăt și să nu riscăm sănătatea pacienților noștri, indiferent câte articole defăimătoare și rău intenționate apar la adresa acestei bresle.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România dezavuează total această atitudine lipsită de responsabilitate a unei redacții jurnalistice către care opinia publică se uită cu speranța unei informări corecte, dar unde găsește, în schimb, o distorsionare puternică a realității, o încercare disperată de a înverșuna opinia publică împotriva medicilor, adică a celor care îi îngrijesc și îi salvează inclusiv în cele mai cumplite momente.

De ce am ajuns noi, medicii stomatologi, dezertori?!

Pentru că ne-am exercitat profesia fără niciun ajutor de la stat? Pentru că, lăsați singuri, ne-am luat soarta-n mâini și am tratat pacienții români din țară și de peste hotare? Pentru că strigăm de ani de zile că pacienții noștri trebuie să aibă acces la serviciile stomatologice și să li se respecte drepturile asiguraților? Stomatologia românească a fost uitată de autorități imediat după Revoluție. Finanțarea ei este aproape inexistentă în ciuda tuturor eforturilor noastre de a convinge guverne la rând că este nevoie să fim susținuți, că români din toate colțurile țării au nevoie de servicii de medicină dentară decontate de statul român.

Pentru că indiferent de forma de exercitare a profesiei – independentă sau salarială – ne-am tratat pacienții cu profesionalism, credință, dăruire și responsabilitate? Am făcut eforturi inimaginabile să rezistăm în această țară și să ne tratăm pacienții.

De unde atât de multă înverșunare în a distorsiona adevărul? NU “ne-am ascuns acasă și am lăsat greul pe spitalele de stat”. Medicii stomatologi NU au dezertat și NU vor dezerta niciodată de la profesia căreia i-au jurat credință.

Ne continuăm eforturile și în aceste vremuri extrem de grele. Așa cum o parte dintre jurnaliști au scris deja, din rândul nostru fac parte medici stomatologi care de la începutul lunii martie și-au oferit ajutorul în lupta cu această pandemie. Unii dintre ei s-au oferit voluntar să trateze în aceste momente pacienți în cabinetele de urgență ale spitalelor, alții sunt în cabinetul de stomatologie organizat la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. dr. Matei Balș” iar o altă parte merge în fiecare zi la Institutul Național de Sănătate Publică acolo unde oferă răspunsuri miilor de persoane care sună la Telverde și întreabă cum trebuie să procedeze în diferite situații pentru a reacționa corect în fața riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus, COVID 19. Lăsăm aici unul dintre articolele care au fost scrise pe această temă: https://www.capital.ro/medicii-stomatologi-in-lupta-cu-coronavirusului-voluntariat-pentru-a-i-ajuta-pe-cei-care-suna-la-telverde.html

Mesajul nostru pentru toți medicii stomatologi din această țară este că sub nicio formă nu trebuie să încălcăm Ordonanța Militară Nr. 2 și nici deciziile care au derivat din evoluția momentului, luate de autoritățile statului.

În condițiile în care întreaga presă responsabilă și autoritățile române se luptă cu fenomenul de fake news, articolul pe care l-ați publicat (https://m.dcnews.ro/cine-sunt-medicii-care-au-dezertat-din-profesia-lor-in-plina-pandemie-de-covid-19-este-revoltator_738282.html) este un act rușinos și josnic menit să-i dezinformeze pe români într-o situație de extremă urgență internațională.

Solicităm redacției DCNews să publice acest drept la replică și să ceară scuze în mod public pentru articolul publicat.

Cu îngrijorare,

Biroul Executiv al CMSR

Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Colegiul Medicilor Stomatologi din România funcționează în baza Titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Toți medicii stomatologi care doresc să exercite profesia pe teritoriul României sunt obligați prin lege să devină membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România ori să dețină un aviz de practică temporară sau ocazională, având drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin deciziile organelor de conducere ale corpului profesional.

MEMBRI CMSR

Consultă Registrul unic național al medicilor stomatologi din România, structurat pe colegii teritoriale

DETALII

LEGISLAȚIE

Cele mai importante reglementări legislative cu impact asupra exercitării profesiei de medic stomatolog

DETALII

EMC

Educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale

DETALII

SEDII CMSR

Aflați locația sediului colegiului teritorial al CMSR din județul dumneavoastră sau din București

DETALII

Informații utile

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată, având autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional.

Specialitățile și gradele profesionale existente la ora actuală în practica medicinei dentare. Citeste mai mult.

Potrivit art. 491 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, certificatul de membru al CMSR devine operativ numai după încheierea asigurării de răspundere civilă (malpraxis).

Ghidurile clinice sunt elaborate cu scopul de a asista personalul medical în adoptarea deciziei terapeutice. Aceste ghiduri prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate, pentru a fi luate în considerare de către medicii practicanți. Citeste mai mult. 

Decizia Consiliului național nr. 15/2016 privind elementele acordului pacientului informat. Citeste mai mult.