Colegiul Medicilor Stomatologi din România

La propunerea Biroul executiv național al CMSR, Consiliul naţional al CMSR, întrunit în şedinţa din data de 29 septembrie 2023, a votat, în unanimitate, proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea altor acte normative în domeniul sănătății, cu recomandarea de a fi avizat fără obiecțiuni.

În cadrul aceleiași ședințe, și tot la propunerea Biroului executiv național al CMSR, Consiliul național al CMSR a adoptat o decizie, prin care se solicită Ministerului Sănătății desemnarea de observatori în conformitate cu prevederile punctului 19, ce fac referire la art. 550 alin. (1)-(3) din Legea nr. 95/2006 din proiectul de Ordonanță de urgență, la procesul electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2023-2027.

Totodată, Consiliul naţional al CMSR a adoptat decizia de modificare a Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, prin care observatorii din mass-media și observatorii desemnați de Ministerul Sănătății pot participa atât la procesul de votare, cât și la procesul de numărare a voturilor.

Cu deosebită considerație,

 

Președintele CMSR,

Prof. dr. Ecaterina IONESCU

În vederea aplicării dispoziţiilor art. 55 alin. (1) şi (2) din Norma tehnică privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1761/2021, cu modificările şi completările ulterioare, („(1) Personalul medical responsabil cu sterilizarea trebuie să fie instruit periodic cu certificarea acestei instruiri. Instruirea periodică a acestuia se poate realiza inclusiv în cadrul programelor de educaţie medicală continuă. (2) Personalul medical responsabil cu sterilizarea va fi instruit şi acreditat să lucreze cu aparate sub presiune de către persoana responsabilă cu monitorizarea tuturor instalaţiilor care funcţionează sub incidenţa Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), conform legislaţiei în vigoare.”),

COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA a organizat, la nivel național, programe de pregătire pentru personalul medical responsabil cu sterilizarea în cadrul cabinetelor stomatologice, astfel cum a decis Consiliul național al CMSR prin Decizia nr. 8/2CN din data de 19.05.2023.

Programele de pregătire au fost creditate cu 8 puncte EMC, în conformitate cu dispozițiile Deciziei Consiliului național al CMSR nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi.

Programele au fost organizate în 5 centre regionale, astfel:

– București (23 septembrie 2023);

– Cluj-Napoca (12 și 16 august 2023);

– Iași (24 – 27 iulie 2023);

– Constanța (05 septembrie 2023);

– Craiova (19 iulie 2023).

Pentru a permite și personalului responsabil cu sterilizarea care nu a putut participa la cursurile deja organizate să beneficieze de programele de pregătire, vă informăm că, în luna septembrie 2023, se va organiza încă un curs, ale cărui date urmează a fi comunicate în cel mai scurt timp.

Cu deosebită considerație,

Vicepreședinte CMSR,

Prof. dr. Norina Consuela FORNA

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ. Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Ministerul Sănătății

Ordin nr. 2.341/2023

privind aprobarea competențelor medicului stomatolog,

inclusiv ale medicului stomatolog specialist sau primar în specialitatea Stomatologie generală

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 13 iulie 202

Văzând Referatul de aprobare nr. AR 12.492 din 13.07.2023 al Direcției politici de resurse umane în sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 512 alin. (1) lit. m) și m1) și ale art. 535 lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de avizul favorabil al Colegiul Medicilor Stomatologi din România, transmis prin Adresa nr. DPRUS/24 din 10.07.2023,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă competențele medicului stomatolog, inclusiv ale medicului stomatolog specialist sau primar în specialitatea Stomatologie generală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Direcția politici de resurse umane în sănătate, celelalte direcții din Ministerul Sănătății, precum și medicul stomatolog și medicul stomatolog specialist sau primar în specialitatea Stomatologie generală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexă

 

COMPETENȚELE

medicului stomatolog, inclusiv ale medicului specialist și ale medicului primar în stomatologie generală

 

 1. Consultația de specialitate, inclusiv consult oncologic preventiv
 2. Tehnici curente de anestezie în medicina dentară
 3. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei loco-regionale, în vederea menținerii funcțiilor vitale
 4. Tratamentul accidentelor și complicațiilor locale ale anesteziei loco-regionale
 5. Tehnici de extracție a dinților temporari și permanenți
 6. Tratamentul de urgență al accidentelor și complicațiilor extracției dentare
 7. Odontectomia dinților incluși ce nu au raport cu următoarele formațiuni anatomice: canal mandibular, sinusul maxilar, fosele nazale
 8. Rezecția apicală pe 1 – 2 dinți din grupul frontal maxilar/mandibular
 9. Amputația radiculară, premolarizare
 10. Replantarea dentară. Transplantarea dentară
 11. Tratamentul de urgență al accidentelor erupției dentare la dinții temporari și permanenți
 12. Tratamentul gingivitelor și parodontitelor marginale cronice
 13. Tratamente chirurgicale preprotetice necomplicate (extracția alveoloplastică, regularizări de creastă, îndepărtarea exostozelor, gingivoplastia, excizia și plastia frenurilor și bridelor)
 14. Inserarea implanturilor în creasta alveolară edentată care nu necesită nicio procedură de adiție/ augmentare osoasă
 15. Realizarea lucrărilor protetice pe implanturi
 16. Tratamentul de urgență al plăgilor cavității orale
 17. Tratamentul de urgență în fracturile maxilo-mandibulare
 18. Tratamentul supurațiilor periosoase (abces vestibular/palatinal, parodontal)
 19. Tratamentul nechirurgical de reducere a luxațiilor temporo-mandibulare
 20. Tratamentul cariei simple la dinții temporari și permanenți
 21. Tratamentul pulpitelor acute și cronice la dinții temporari și permanenți
 22. Tratamentul necrozei și gangrenei pulpare la dinții temporari și permanenți
 23. Tratamentul parodontitelor apicale acute și cronice
 24. Tratamentul unor afecțiuni ale mucoasei orale (gingivostomatite eritematoase/ulcero-necrotice, ulcerații aftoase, infecții virale, infecții fungice, hipertrofii gingivale, manifestări alergice)
 25. Tratamentul protetic al leziunilor coronare
 26. Tratamentul edentației parțiale
 27. Tratamentul edentației totale
 28. Tratamentul protetic al leziunilor coronare ale dinților permanenți și ale diferitelor forme de edentație la copii și adolescenți
 29. Reparații ale aparatelor ortodontice
 30. Profilaxia cariei dentare
 31. Stabilirea și aplicarea planurilor de dispensarizare complexe, aplicabile în colectivitățile școlare și preșcolare
 32. Diagnosticarea anomaliilor dento-maxilare și măsuri simple terapeutice (realizarea menținătoarelor de spațiu, decondiționarea obiceiurilor vicioase)
 33. Depistarea și profilaxia anomaliilor dento-maxilare în colectivități
 34. Efectuarea și interpretarea examenelor radiologice în medicina dentară

Către:

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

            În atenţia:

Domnului Preşedinte, Lucian-Ovidiu HEIUŞ

 

COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA (în continuare, CMSR), organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic stomatolog ca profesie liberală, de practică publică autorizată, cu sediul în Bucureşti, str. Lainici nr. 9, sector 1, legal reprezentat de Preşedinte, Prof. Dr. Ecaterina IONESCU, în temeiul dispoziţiilor art. 512 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

PROTESTEAZĂ faţă de declaraţiile transmise în spaţiul public de către domnul Lucian-Ovidiu HEIUȘ, președintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), declaraţii din data de 10 noiembrie 2022, potrivit cărora, în urma analizelor de risc făcute la nivelul ANAF, a rezultat un risc de neconformare ridicat la declararea veniturilor în cazul medicilor stomatologi, şi declaraţii din data de 11 noiembrie 2022, potrivit cărora s-a descoperit că  în jur de 80% dintre profesioniștii din domeniul stomatologic își declară numai parțial veniturile.

CMSR apreciază că declaraţiile sus-menţionate sunt cel puţin hazardate şi se constituie în veritabile acuzaţii de încălcare a legii formulate la adresa unui întreg corp profesional, fără să existe probe pentru cele afirmate, acuzaţii care pun un nejustificat stigmat pe profesia liberală, medicală, care a contribuit cel mai mult la bugetul de stat, prin turismul medical stomatologic, pe care l-a generat şi încă îl generează, cu toate că în România sunt aproape inexistente politicile publice de sprijinire și de stimulare a acestui tip de servicii medicale.

Având în vedere faptul că declaraţiile conducerii ANAF afectează onoarea medicilor stomatologi şi dă naştere la suspiciuni legate de probitatea morală şi profesională a acestora şi la repercusiuni asupra credibilităţii profesioniştilor din domeniu în special în faţa pacienţilor, CMSR dezavuează categoric afirmaţiile conducerii ANAF şi solicită, public, acestei instituţii să pună la dispoziţie analizele de risc efectuate cu privire la declararea veniturilor de către medicii stomatologi şi să comunice justificările pentru care, dintre toate profesiile liberale, profesia de medic stomatolog este considerată profesia cu „un risc de neconformare ridicat”.

În final, pentru că salută scopul preventiv în context medical, dar şi fiscal, CMSR îşi exprimă disponibilitatea de a dialoga pe această temă şi solicită, cu caracter de urgenţă, o întâlnire cu conducerea ANAF, la o dată stabilită de comun acord.

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,

Prof. Dr. Ecaterina IONESCU

Colegiul Medicilor Stomatologi din România funcționează în baza Titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 3/1AGN/2023.
Toți medicii stomatologi care doresc să exercite profesia pe teritoriul României sunt obligați prin lege să devină membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România ori să dețină un aviz de practică temporară sau ocazională, având drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin deciziile organelor de conducere ale corpului profesional.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Colegiul Medicilor Stomatologi din România funcționează în baza Titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 3/1AGN/2023.
Toți medicii stomatologi care doresc să exercite profesia pe teritoriul României sunt obligați prin lege să devină membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România ori să dețină un aviz de practică temporară sau ocazională, având drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin deciziile organelor de conducere ale corpului profesional.

MEMBRI CMSR

Consultă Registrul unic național al medicilor stomatologi din România, structurat pe colegii teritoriale

DETALII

LEGISLAȚIE

Cele mai importante reglementări legislative cu impact asupra exercitării profesiei de medic stomatolog

DETALII

EMC

Educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale

DETALII

SEDII CMSR

Aflați locația sediului colegiului teritorial al CMSR din județul dumneavoastră sau din București

DETALII

Informații utile

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată, având autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional.

Specialitățile și gradele profesionale existente la ora actuală în practica medicinei dentare. Citeste mai mult.

Potrivit art. 491 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, certificatul de membru al CMSR devine operativ numai după încheierea asigurării de răspundere civilă (malpraxis).

Ghidurile clinice sunt elaborate cu scopul de a asista personalul medical în adoptarea deciziei terapeutice. Aceste ghiduri prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate, pentru a fi luate în considerare de către medicii practicanți. Citeste mai mult. 

Decizia Consiliului național nr. 15/2016 privind elementele acordului pacientului informat. Citeste mai mult.