Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Către:

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

            În atenţia:

Domnului Preşedinte, Lucian-Ovidiu HEIUŞ

 

COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA (în continuare, CMSR), organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic stomatolog ca profesie liberală, de practică publică autorizată, cu sediul în Bucureşti, str. Lainici nr. 9, sector 1, legal reprezentat de Preşedinte, Prof. Dr. Ecaterina IONESCU, în temeiul dispoziţiilor art. 512 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

PROTESTEAZĂ faţă de declaraţiile transmise în spaţiul public de către domnul Lucian-Ovidiu HEIUȘ, președintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), declaraţii din data de 10 noiembrie 2022, potrivit cărora, în urma analizelor de risc făcute la nivelul ANAF, a rezultat un risc de neconformare ridicat la declararea veniturilor în cazul medicilor stomatologi, şi declaraţii din data de 11 noiembrie 2022, potrivit cărora s-a descoperit că  în jur de 80% dintre profesioniștii din domeniul stomatologic își declară numai parțial veniturile.

CMSR apreciază că declaraţiile sus-menţionate sunt cel puţin hazardate şi se constituie în veritabile acuzaţii de încălcare a legii formulate la adresa unui întreg corp profesional, fără să existe probe pentru cele afirmate, acuzaţii care pun un nejustificat stigmat pe profesia liberală, medicală, care a contribuit cel mai mult la bugetul de stat, prin turismul medical stomatologic, pe care l-a generat şi încă îl generează, cu toate că în România sunt aproape inexistente politicile publice de sprijinire și de stimulare a acestui tip de servicii medicale.

Având în vedere faptul că declaraţiile conducerii ANAF afectează onoarea medicilor stomatologi şi dă naştere la suspiciuni legate de probitatea morală şi profesională a acestora şi la repercusiuni asupra credibilităţii profesioniştilor din domeniu în special în faţa pacienţilor, CMSR dezavuează categoric afirmaţiile conducerii ANAF şi solicită, public, acestei instituţii să pună la dispoziţie analizele de risc efectuate cu privire la declararea veniturilor de către medicii stomatologi şi să comunice justificările pentru care, dintre toate profesiile liberale, profesia de medic stomatolog este considerată profesia cu „un risc de neconformare ridicat”.

În final, pentru că salută scopul preventiv în context medical, dar şi fiscal, CMSR îşi exprimă disponibilitatea de a dialoga pe această temă şi solicită, cu caracter de urgenţă, o întâlnire cu conducerea ANAF, la o dată stabilită de comun acord.

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,

Prof. Dr. Ecaterina IONESCU

Colegiul Medicilor Stomatologi din România funcționează în baza Titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Toți medicii stomatologi care doresc să exercite profesia pe teritoriul României sunt obligați prin lege să devină membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România ori să dețină un aviz de practică temporară sau ocazională, având drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin deciziile organelor de conducere ale corpului profesional.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Colegiul Medicilor Stomatologi din România funcționează în baza Titlului XIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare adoptat prin Decizia Adunării generale naționale nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Toți medicii stomatologi care doresc să exercite profesia pe teritoriul României sunt obligați prin lege să devină membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi din România ori să dețină un aviz de practică temporară sau ocazională, având drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin deciziile organelor de conducere ale corpului profesional.

MEMBRI CMSR

Consultă Registrul unic național al medicilor stomatologi din România, structurat pe colegii teritoriale

DETALII

LEGISLAȚIE

Cele mai importante reglementări legislative cu impact asupra exercitării profesiei de medic stomatolog

DETALII

EMC

Educație medicală continuă și informare în domeniul științelor medicale

DETALII

SEDII CMSR

Aflați locația sediului colegiului teritorial al CMSR din județul dumneavoastră sau din București

DETALII

Informații utile

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată, având autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional.

Specialitățile și gradele profesionale existente la ora actuală în practica medicinei dentare. Citeste mai mult.

Potrivit art. 491 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, certificatul de membru al CMSR devine operativ numai după încheierea asigurării de răspundere civilă (malpraxis).

Ghidurile clinice sunt elaborate cu scopul de a asista personalul medical în adoptarea deciziei terapeutice. Aceste ghiduri prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate, pentru a fi luate în considerare de către medicii practicanți. Citeste mai mult. 

Decizia Consiliului național nr. 15/2016 privind elementele acordului pacientului informat. Citeste mai mult.