Home
Noutati


< 1 2 3 4 >
Pagina 2 din 4

19 Noiembrie 2013
Intalnirea membrilor Coalitiei Profesionistilor din Sistemul de Sanatate cu reprezentantii Guvernului Romaniei

Pe data de 20 noiembrie 2013 a avut loc la Ministerul Sănătății intâlnirea membrilor Coaliției Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate cu reprezentanții Guvernului României, respectiv ministrul sănătății, d-nul Eugen Nicolăescu, ministrul delegat pentru Buget, d-nul Liviu Voinea și ministrul delegat pentru Dialog Social, d-na Adriana Doina Pană.

Colegiul Medicilor Dentiști din România a fost reprezentat de d-na prof. dr. Ecaterina Ionescu, președinte, și d-nul prof. dr. Radu Câmpian, vicepreședinte, care au susținut revendicările comune ale Coaliției și au argumentat principalele solicitări specifice ale corpului profesional privind necesitatea reluării finanțării asistenței stomatologice in sistemul public al asigurărilor de sănătate, pachetul de bază de servicii de medicină dentară, necesitatea modificării Titlului XIII și a redobândirii titulaturii de doctor-medic stomatolog.

In mod deosebit, raportat la faptul că in Parlamentul României urma să fie dezbătut proiectul de buget pentru anul 2014, reprezentanții Colegiului Medicilor Dentiști din România au insistat asupra luării in considerație a următoarelor argumente pentru finanțarea corespunzătoare a asistenței stomatologice in sistem public:

 • raportat la patologia stomatologică existentă și realitatea acesteia ce situează România pe unul dintre ultimele locuri in cadrul Uniunii Europene, este necesar ca sănătatea orală să fie tratată ca o problemă de sănătate publică prioritară;
 • se impune luarea măsurilor corespunzătoare pentru stoparea incălcării dreptului fundamental la ocrotirea sănătății, garantat prin Constituție copiilor și tinerilor, precum și categoriilor defavorizate (caria dentară aflându-se pe primul loc in România ca prevalență la orice vârstă, fiind mult mai frecvent intâlnită la copii - peste 80%), prin asigurarea și dimensionarea adecvată a fondurilor necesare desfășurării asistenței stomatologice gratuite pentru aceste categorii vizate oricum in mod special de sistemul public al asigurărilor de sănătate, in condițiile in care această finanțare a fost sistată incepând cu luna aprilie 2013;
 • este necesar ca fondurile ce vor fi alocate pentru anul 2014 să nu fie raportate la valoarea bugetată pe anul 2013, de 13,002 milioane lei, sumă total insuficientă și care a fost alocată doar primelor trei luni ale anului 2013 (și până in acest moment nu s-au asigurat alte fonduri pentru reluarea activității), fiind necesară o creștere reală a acestor fonduri raportată la media anilor 2008-2012, de 66,964 milioane lei, ca o reparație morală pentru anul 2013, dar și similar cu celelalte specialități medicale, pentru a nu mai interveni o discriminare a asistenței stomatologice față de celelalte specialități, implicit a pacienților și profesioniștilor din sistem;
 • se impune ca in cadrul bugetului pe anul 2014 să fie alocat pentru asistența stomatologică un procent de cel puțin 2% din fondul destinat serviciilor medicale in sistemul public al asigurărilor de sănătate, aceasta fiind una dintre puținele măsuri cu adevărat importante care pot asigura indeplinirea unui deziderat major al promovării politicilor de sănătate publică, respectiv acela de a răspunde nevoii reale de asistență stomatologică existentă la nivelul intregii populații, in special la copii și tineri, precum și categorii defavorizate;
 • netratarea la timp a patologiei stomatologice va conduce la agravarea sigură in timp a stării de sănătate orală a populației cu repercusiuni majore asupra stării generale de sănătate și va antrena, implicit, costuri de tratare a afecțiunilor asociate crescute exponențial și consecințe economico-sociale majore;
 • trebuie elaborate, promovate și finanțate corespunzător politici de sănătate care să țină cont inclusiv de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății care, in Programul global `Sănătate pentru toți in secolul XXI`, bazându-se pe politici responsabile de sănătate publică, recomandă că până in 2020, pentru copii cu vârste intre 5 și 7 ani, 90% dintre aceștia trebuie să fie indemni de carie (copii cu dinți sănătoși);
 • trebuie corelată finanțarea serviciilor de stomatologie in România cu raportul Healthy Mouth, Healthy Living, Healthy Ageing elaborat de Council of European Dentists in septembrie 2012, precum și cu raportul și angajamentele din The State of Oral Health in Europe - Report Commissioned by the Platfotm for Better Oral Health in Europe, din septembrie 2012, cu obiectivele și finanțările declarate in acest Raport (a se vedea pag. 26-27) susținut de Parlamentul European și de reprezentantul României, domnul Cristian Bușoi (a se vedea pag. 4), actualmente Președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Apasa pentru Raport integral.

Ceilalți membri ai Coaliției Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate au afirmat sprijinul acestora față de revendicările Colegiului Medicilor Dentiști din România, inclusiv in ceea ce privește alocarea procent de cel puțin 2% din fondul destinat serviciilor medicale in sistemul public al asigurărilor de sănătate.
05 Noiembrie 2013
Intalnire cu Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Azi, 06 noiembrie 2013, a avut loc la sediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate întrevederea dintre reprezentanții Colegiului Medicilor Dentiști din România, prof. dr. Ecaterina Ionescu și dr. Alexandru Brezoescu, și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul Cristian Silviu Bușoi, având ca obiect discuții privind finanțarea serviciilor de asistență stomatologică în cadrul sistemului public al asigurărilor de sănătate.

Reprezentanții CMDR au subliniat necesitatea alocării unui fond corespunzător nevoilor beneficiarilor serviciilor de asistență stomatologică prestate în sistemul public, conform solicitării comunicată de corpul profesional în numeroase ocazii, care să poată asigura calitatea actului medical, siguranța pacienților și respectarea demnității medicilor dentiști aflați în relație contractuală cu CNAS, precum și alte aspecte privind cadrul prestării activității de asistență stomatologică în sistemul public.

S-a solicitat de asemenea realizarea unei întâlniri tripartite între Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Colegiul Medicilor Dentiști din România, la cel mai înalt nivel decizional (ministru, respectiv președinți), în scopul analizei comune a subiectelor mai sus-menționate și adoptării unor decizii corespunzătoare realităților care au făcut ca România să se afle la acest moment pe un ultim loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește sănătatea orală, în special segmentul reprezentat de copii și tineri.
04 Noiembrie 2013
Scrisoare de multumire pentru participantii la mars

Scrisoare deschisa de multumire pentru participantii la Marsul Tacerii si al Demnitatii Profesionale

Dragi colegi,

După cum bine știți, sâmbată, 2 noiembrie 2013, s-a desfășurat în București Marșul personalului medical (medici, medici dentiști, farmaciști, asistenți medicali, psihologi, biologi, biochimiști etc.) organizat de Coaliția Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate, la care au participat peste 10.000 de persoane, din păcate mult prea puțin reflectat și prezentat în mass media.

Parte integrantă a acestei Coaliții care militează pentru demnitatea breslei medicale și drepturile sale, Colegiul Medicilor Dentiști din România, prin implicarea dumneavoastră nemijlocită, s-a mobilizat exemplar pentru acest eveniment.

Pentru înțelegerea importanței momentului și participarea dumneavoastră activă, pentru spiritul de solidaritate și demnitatea comportamentului, pentru responsabilitatea și respectul față de profesie de care dati dovadă, și nu în ultimul rând, pentru efortul real al deplasării, tuturor celor prezenți (peste 350 de participanți din aproape toate colegiile teritoriale) vă mulțumesc sincer și vă asigur de întreaga mea considerație.

În speranța că demersurile noastre vor avea răsunetul scontat, vă doresc multă sănătate și frumoase realizări în viață!

Coaliția Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate este o organizație care reunește profesioniști din întreg sistemul de sănătate, și care militează pentru realizarea unor obiective comune, stabilite la nivel de Coaliție, precum și a obiectivelor specifice ale membrilor acesteia.

Obiective comune:

 1. Obținerea a minimum 6% din PIB pentru sistemul sanitar
 2. Adoptarea unei legislații care să garanteze independența profesională a celor care lucrează în sistemul de sănătate public și privat;
 3. Adoptarea unei legi a salarizării specifică sistemului de sănătate (creșterea salarizării), dublarea salariilor medicilor rezidenți,
 4. Apărarea demnității și renunțarea la denigrare profesioniștilor de către autorități;
 5. Organizarea unităților medicale cu paturi în sistem public pentru asigurarea unor servicii prompte și de calitate pentru pacienți;
 6. Consultarea reală a Coaliției profesioniștilor din sistemul de sănătate cu privire la orice măsură ce poate afecta funcționarea sistemului de sănătate.

Obiective specifice ale CMDR asumate de Coaliție:

 1. Reluarea decontării serviciilor de asistență medicală stomatologică furnizate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate și finanțarea corespunzătoare a acestor servicii (cel puțin 2% din fondul destinat serviciilor medicale);
 2. Acordarea titlului de `doctor-medic` stomatolog/`doctor-medic` dentist pentru absolvenții facultăților de medicină dentară;
 3. Adaptarea cadrului legislativ existent privind organizarea Colegiului Medicilor Dentiști din România conform cerințelor corpului profesional (adaptarea dispozițiilor Titlului XIII din cadrul Legii nr. 95/2006):
 4. Modificarea dispozițiilor legale privind exercitarea profesiei de medic dentist în sensul:
  1. adoptării unui act normativ de reglementare a formelor de exercitare a profesiei de medic dentist care să aibă în vedere specificul activității de medicină dentară;
  2. înlăturării discriminărilor existente în prezent între prestarea temporară/ocazională a serviciilor de medicină dentară de către cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene și prestarea serviciilor de medicină dentară de către cetățenii români, membri ai Colegiului Medicilor Dentiști din România, discrepanțe apărute ca urmare a transpunerii eronate a dispozițiilor Directivelor UE în cadrul Titlului XIII al Legii nr. 95/2006;
  3. corelării atribuțiilor Colegiului Medicilor Dentiști din România cu cele ale autorităților de sănătate publică privind înregistrarea, avizarea și controlul tuturor formelor de exercitare ale profesiei de medic dentist.
  4. Refacerea și sprijinirea rețelei școlare/studențești de cabinete de medicină dentară prin adoptarea de reglementări legislative care să permită funcționarea corespunzătoare a acestor unități, inclusiv a cabinetelor de medicină dentară din cadrul instituțiilor publice cu rețea proprie (alocarea de personal și resurse/investiții adecvate etc.).

Colegiul Medicilor Dentiști din România este membru fondator al Coaliției Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate din care mai fac parte și:

 • Colegiul Medicilor din România;
 • Federația SANITAS;
 • Colegiul Farmaciștilor din România;
 • Colegiul Psihologilor din România;
 • Ordinul Asistentilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 • Ordinul Biologilor, Biochimiștilor și Chimiștilor din România
 • Federația Sindicatelor Medicilor `Dr. Ioan Cantacuzino`;
 • Asociația Medicilor Rezidenți;
 • Federatia Asociațiilor Studenților la Medicină;
 • Societatea Medicilor din Colectivitățile de Copii și Tineri;
 • Asociația Serviciilor de Ambulanța din România;
 • Asociația Națională a Farmaciștilor de Spital din România

Președinte CMDR

Prof. Univ. Dr. Ecaterina Ionescu
01 Noiembrie 2013
Participare la Adunarea Generala CMR

Biroul Executiv Național al CMDR a participat vineri, 1 noiembrie 2013, la Adunarea Generală Națională a Colegiului Medicilor din România, eveniment la care a fost invitat si Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu.

Cu acest prilej, Președintele CDMR Ecaterina Ionescu, a readus în discuție revendicările prioritare ale medicilor stomatologi, precum și hotărârea acestora de a folosi toate demersurile legale pentru recăpătarea prestigiului și demnității profesionale.
26 Octombrie 2013
Intalnirea membrilor Coalitiei Profesionistilor din Sistemul de Sanatate cu Ministrul Sanatatii

Azi, 27 octombrie 2013, a avut loc la Ministerul Sănătății o nouă intâlnire a membrilor Coaliției Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate cu ministrul sănătății, d-nul Eugen Nicolăescu, fiind luate in discuție propunerile părților implicate in ceea ce privește revendicările profesioniștilor din sistemul de sănătate.

La discuții a participat și d-na prof. dr. Ecaterina Ionescu, președintele Colegiului Medicilor Dentiști din România, care a subliniat incă o dată solidaritatea corpului profesional cu ceilalți membri ai Coaliției, importanța soluționării revendicărilor comune, precum și necesitatea rezolvării problemelor specifice stomatologiei, respectiv reluarea decontării serviciilor de asistență medicală stomatologică furnizate in sistemul public de asigurări sociale de sănătate și finanțarea corespunzătoare a acestor servicii, redobândirea titlului de doctor-medic stomatolog, adaptarea cadrului legislativ care reglementează exercitarea profesiei de medic dentist conform cerințelor corpului profesional (Titlul XIII și legislație secundară), refacerea și sprijinirea rețelei școlare/studențești de cabinete de medicină dentară prin adoptarea de reglementări legislative care să permită funcționarea corespunzătoare a acestor unități, inclusiv a cabinetelor de medicină dentară din cadrul instituțiilor publice cu rețea proprie.
24 Octombrie 2013
Noutati in activitatea CMDR

Marți, 22 octombrie 2013, ora 14.00, a avut loc la sediul Ministerului Sănătății întâlnirea reprezentanților Comisiei de medicină dentară (prof. dr. Ecaterina Ionescu, prof. dr. Alexandru Bucur, dr. Alexandru Brezoescu, prof. dr. Mariana Păcurar, prof. dr. Norina Forna, prof. dr. Bogdan Dimitriu), precum și dr. Constantin Rădăuceanu (din partea CMDR) cu Domnul Secretar de Stat Adrian Pană și alți reprezentanți ai Ministerului Sănătății, pentru discutarea și finalizarea pachetului de bază pentru serviciile de stomatologie.

CMDR a înaintat pachetul de bază, aprobat în ședința Consiliului Național din data de 19 octombrie 2013, argumentând și justificând corespunzător fiecare procedură.

În aceeași zi, la ora 15.30, reprezentanții CMDR, au participat la întrevederea cu Ministrul Sănătății, Domnul Eugen Nicolăescu.

Principalele puncte pe agenda întâlnirii au fost:

Reconsiderarea relației dintre Ministerul Sănătății și CMDR pe principiul unui dialog permanent și real și dezbateri de idei pe toate problemele care interesează medicina dentară, în scop constructiv.

Considerarea sănătății orale ca o problemă de sănătate publică, integrată în strategia Ministerului Sănătății.

Reluarea finanțării din Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate pentru serviciile de asistență stomatologică, concordantă cu un plafon corespunzător. Repartizarea a minimum 2% din fondul de sănătate pentru medicina dentară.

Programe de prevenție în sfera sănătății orale integrate în planul național de programe de prevenție.

Modificarea Titlului XIII în vederea asigurării funcționalității la nivelul CMDR, conform solicitărilor înaintate anterior Ministerului.

Revenirea la titulatura de doctor medic stomatolog, demers pe care Ministerul Sănătății să îl inițieze în colaborare cu Ministerul Educației Naționale.

Miercuri, 23 octombrie 2013, ora 16.30, a avut loc la sediul Ministerului Sănătății întâlnirea reprezentanților Coaliției Profesioniștilor din Sistemul De Sănătate cu Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Doamna Mariana Câmpeanu și cu Ministrul Sănătății, Domnul Eugen Nicolăescu.

S-a discutat oportunitatea adoptării unei legi specifice de salarizare pentru personalul medical.

CMDR a fost reprezentat de Președinte, prof. dr. Ecaterina Ionescu.
06 Octombrie 2013
Participare la sedinta comisiei de Sanatate Publica a Senatului Romaniei

In data de 8 octombrie 2013 presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania a participat la sedinta Comisiei de Sanatate Publica a Senatului Romaniei privind analiza Pachetului Legislativ postat in dezbatere publica de catre Ministerul Sanatatii.
06 Octombrie 2013
Intilnire la Ministerul Sanatatii

In data de 7 octombrie 2013 a avut loc la Ministerul Sanatatii intilnirea presedintelui Colegiului Medicilor Dentisti din Romania cu secretarul general adjunct dr. Adela Neagoe privind propunerile de acte normative ale Ministerului Sanatatii in care nu s-a tinut cont de nici o solicitare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
06 Octombrie 2013
Sedinta extraordinara a Biroul Executiv National

In data de 4 octombrie 2013 a avut loc sedinta cu caracter extraordinar a Biroului Executiv National in care s-au discutat masurile ce se impun a fi luate avand in vedere propunerile de acte normative ale Ministerului Sanatatii in care nu s-a tinut cont de nici o solicitare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.


< 1 2 3 4 >
Pagina 2 din 4

Cauta medic dentist


Introduceti numele

Introduceti prenumele


  

Sponsorizare amenajare sediu CMDR


IBAN: RO65BREL0001070026850104

Newsletter

Introduceti adresa de email pe care sa va trimitem ultimele noutati.


Sediile CMDR

Afla locatia sediului CMDR din judetul tau... Click aici »


Linkuri utile