Home
Avizari, acreditari


24 Februarie 2013

Forme de exercitare a profesiei
Conform OG nr. 124/1998, republicată, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este forma de exercitarea a profesiei de medic, fiind o unitate cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență.
Profesia de medic dentist, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:
 1. Cabinet medical individual - Își exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
 2. Cabinete medicale grupate - Mai multe cabinete individuale, care și-au creat facilități economice comune, dar care își păstrează individualitatea în relațiile cu terții
 3. Cabinete medicale asociate - Mai multe cabinete care s-au asociat, în scopul exercitării în comun a activității si al asigurării accesului pacienților la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate își păstreaza drepturile și responsabilitățile individuale
 4. Societate civilă medicală - Constituită din doi sau mai mulți medici asociați, poate avea ca salariați ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
Potrivit aceluiasi act normativ, unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona ca si cabinete medicale cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
 • sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
 • administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
 • sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.

De asemenea, organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.
Acte necesare pentru avizarea cabinetelor fără personalitate juridică (CMI)

Actele se depun la Colegiul Medicilor Dentisti teritorial. Aici gasiti datele de contact CMDR teritoriale.

 1. Dosar cu sina
 2. Cerere tip completata de catre medicul titular/ delegat;
 3. Copie dovada deținerii spațiului (contract de vânzare-cumparare; contract de comodat autentificat la notar; contract de închiriere inregistrat la Administrația Financiară; act de donație, etc.).
 4. Copie acordul asociației de locatari și al vecinilor direcți (de sus, jos, stanga, dreapta apartamentului), daca spațiul se află într-un imobil cu mai multe apartamente.
 5. Declarație pe propria raspundere a medicului titular privind existența dotarii minime necesare funcționarii cabinetului de medicină dentară la data depunerii dosarului.
 6. Actele medicilor titulari/ delegati si angajati/ colaboratori: certificat de membru CMDR, vizat la zi
 7. Taxa de avizare, conform Deciziei consiliului colegiului teritorial

În baza certificatului de avizare obținut de la Colegiul Medicilor Dentisti teritorial se vor depune și la Autoritatile de Sănatate Publică teritoriale actele necerare obținerii Certificatului de Înregistrare a cabinetului în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale .

Acte necesare pentru avizarea cabinetelor medicale cu personalitate juridică

Actele se depun la Colegiul Medicilor Dentisti teritorial. Aici gasiti datele de contact CMDR teritoriale. Pentru obținerea certificatului de avizare sunt necesare urmatoarele documente:

 1. Dosar de plastic cu sina
 2. Cererea reprezentantului legal al unității (tip).
 3. Copie certificat de înregistrare la Registrul Comerțului
 4. Copie act constitutiv al societății
 5. În cazul în care societatea are menționat în statut și alte activități decât cea medicală se va aduce și copie după actul adițional care atestă că societatea are numai activitate medicală
 6. Copie dovada deținerii legale a spațiului (contract de vânzare-cumparare; contract de comodat autentificat la notar; contract de închiriere inregistrat la Administrația Financiară; act de donație, etc.).
 7. Copie acordul comitetului executiv al asociatiei de locatari și al vecinilor direcți (de sus, jos, stanga, dreapta apartamentului), daca spațiul se află într-un imobil cu mai multe apartamente.
 8. Declarație pe propria raspundere a reprezentantului legal privind existența dotarii minime necesare funcționarii cabinetului de medicină dentară la data depunerii dosarului.
 9. Copie după dovada ca administratorul societății este medic sau 1/3 din membrii Consiliului de Administratie sunt medici (diploma de licență), acest lucru trebuie prevazut în statut sau în actul aditional)
 10. Copie dupa certificatele de membru CMDR pentru medicii care lucreaza in societatea medicala.
 11. Copie după regulamentul de organizare și funcționare a cabinetului prin care să se ateste independența profesională și dreptul de decizie al personalului medical (conform Codului Muncii)
 12. Copie dupa fișele posturilor medicilor dentiști prin care să se respecte competența profesională a specialității (conform Codului Muncii)
 13. Programul de lucru al cabinetului, semnat și ștampilat de conducerea unității
 14. Plata taxei de avizare la data depunerii dosarului;
 15. Copie xerox dupa Procesul Verbal -Sanepid
 16. Taxa de avizare conform Deciziei consiliului colegiului teritorial

N.B.: În baza certificatului de avizare obținut de la Colegiul teritorial se vor depune și la Autoritatea de Sănatate Publică judeteana/municipiu Bucuresti actele necerare obținerii Certificatului de Înregistrare a cabinetului în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale


Dotarea minima pentru cabinetele de medicina dentara

- conform Ord. MSF nr. 153/ 2003:

Dotare:
- unit dentar cu cel puțin două piese terminale;
- fotoliu dentar;
- tensiometru și stetoscop;
- opțional: lampă de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.
Instrumentar si materiale:
- ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr;
- freze Beutelrock scurte și lungi;
- bisturiu pentru mucoasă;
- clești pentru extracție (maxilarul superior și maxilarul inferior);
- clește crampon;
- chiurete tip VolKman - drepte și curbe;
- elevatoare drepte și curbe;
- foarfece chirurgicale drepte și curbe;
- canule metalice și de unică folosință pentru aspirație;
- oglinzi dentare; sonde dentare;
- pense dentare;
- spatule bucale metalice;
- excavatoare duble de diferite mărimi;
- pense Pean;
- lampă de spirt sau arzător de gaze;
- linguri metalice pentru amprente și/ sau masă plastică (de unică folosință sau sterilizabile);
- matrice, portmatrice Ivory;
- matrice, portmatrice circulare;
- separatoare de dinți Ivory;
- mandrine piesă dreaptă și unghi;
- seringă uniject cu ace;
- ace chirurgicale atraumatice (de unică folosință);
- mandrine pentru piesă dreaptă și unghi;
- instrumentar de detartraj de diferite forme;
- freze pentru turbină din oțel și diamantate;
- freze din oțel și diamantate pentru piesa dreaptă și unghi;
- gume perii, pufuri pentru lustruit obturații fizionomice și de amalgam de Ag;
- bol de cauciuc;
- spatulă pentru malaxat gips;
- cuțit pentru ceară;
- materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare;
- materiale auxiliare pentru curățarea mecanică;
- materiale termoplastice;
- materiale pentru coafaj pulpar;
- materiale pentru obturații provizorii;
- materiale pentru obturații fizionomice;
- aliaj de Ag + Hg;
- cimenturi dentare diferite;
- materiale pentru terapia endodontică;
- soluții și pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;
- substanțe anestezice injectabile și de contact;
- echipament de protecție (halat, mască, mănuși, ochelari).

Forma și dimensiunile firmei unui cabinet medico-dentar

Decizia nr. 36/2009, privind stabilirea formei, dimensiunilor si a continutului firmei cabinetelor medico-dentare
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 23/10/2009

In temeiul art. 502 si al art. 525 lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 42 din Codul deontologic al medicului dentist, adoptat prin Decizia Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 1/2005, cu modificarile ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania d e c i d e:

Art. 1. - Firmele stradale sunt obligatorii pentru toate cabinetele medico-dentare si vor avea dimensiunile de 600/400 mm.

Art. 2. - Firma stradala a cabinetului medico-dentar va avea urmatorul continut:

 1. sigla Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
 2. forma de organizare/denumirea cabinetului medico-dentar;
 3. numele si prenumele;
 4. gradul profesional (optional).

Art. 3. - Optional, este permisa existenta unei firme interioare pe usa cabinetului medico-dentar, cu dimensiunile de 300/200 mm.

Art. 4. - In cazul in care nu este posibila mentionarea pe firma stradala a numelui si prenumelui tuturor medicilor dentisti care isi desfasoara activitatea in cadrul cabinetului medico-dentar respectiv, este posibila intocmirea unei liste-anexa la firma stradala/interioara.

Art. 5. - Firmele prevazute la art. 1 si 3 vor avea fond auriu, iar textul va fi scris cu litere de culoare neagra.

Art. 6. - Forma, dimensiunile si continutul firmelor prevazute in prezenta decizie sunt obligatorii pentru toate cabinetele medico-dentare nou-infiintate.

Art. 7. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Art. 8. - La data publicarii prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 7/2006 privind stabilirea formei si dimensiunii firmei cabinetelor medico-dentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 478 din 2 iunie 2006.
Cauta medic dentist


Introduceti numele

Introduceti prenumele


  

Sponsorizare amenajare sediu CMDR


IBAN: RO65BREL0001070026850104

Newsletter

Introduceti adresa de email pe care sa va trimitem ultimele noutati.


Sediile CMDR

Afla locatia sediului CMDR din judetul tau... Click aici »

Cauta in siteLinkuri utile