Home
Avizari


23 Februarie 2013

Forme de exercitare a profesiei
Conform OG nr. 124/1998, republicata, privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este forma de exercitare a profesiei de medic, fiind o unitate cu sau fara personalitate juridica, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenta medicala umana preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta.
Profesia de medic dentist, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:
 1. Cabinet medical individual - isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
 2. Cabinete medicale grupate - mai multe cabinete individuale, care si-au creat facilitati economice comune, dar care isi pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.
 3. Cabinete medicale asociatemai multe cabinete care s-au asociat, In scopul exercitarii In comun a activitatii si al asigurarii accesului pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza drepturile si responsabilitatile individuale.
 4. Societate medicala - constituita din doi sau mai multi medici asociati, poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
Potrivit aceluiasi act normativ, unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona ca si cabinete medicale cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
 • sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
 • administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
 • sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.
De asemenea, organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.
Acte necesare pentru avizarea cabinetelor fara personalitate juridica (CMI)

Actele se depun la colegiul teritorial. Aici gasiti datele de contact ale CMD teritoriale.

 1. Dosar cu sina;
 2. Cerere tip completata de catre medicul titular/delegat;
 3. Copie dovada detinerii spatiului (contract de vanzare-cumparare, contract de comodat autentificat la notar/atestat de avocat, contract de inchiriere inregistrat la Administratia Finantelor Publice, act de donatie etc.);
 4. Copie acord asociatie de proprietari/locatari si al vecinilor directi pe plan orizontal si vertical (sus, jos, stanga, dreapta apartamentului), daca spatiul se afla intr-un imobil cu mai multe apartamente;
 5. Declaratie pe propria raspundere a medicului titular privind existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetului de medicina dentara la data depunerii dosarului;
 6. Actele medicilor dentisti titulari si angajati/colaboratori: certificat de membru CMDR, vizat la zi;
 7. Taxa de avizare, conform Deciziei consiliului colegiului teritorial.

In baza certificatului de avizare obtinut de la colegiul teritorial se va depune si la autoritatea de sanatate publica teritoriala actele necerare obtinerii Certificatului de inregistrare a cabinetului in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.

Acte necesare pentru avizarea cabinetelor medicale cu personalitate juridica

Actele se depun la colegiul teritorial. Aici gasiti datele de contact ale CMD teritoriale.

Pentru obtinerea certificatului de avizare sunt necesare urmatoarele documente:

 1. Dosar de plastic cu sina;
 2. Cererea reprezentantului legal al unitatii;
 3. Copie certificat de inregistrare la Registrul Comertului;
 4. Copie act constitutiv al societatii;
 5. In cazul in care societatea are mentionat in statut si alte activitati decat cea medicala se va aduce si copie dupa actul aditional care atesta ca societatea are numai activitate medicala;
 6. Copie dovada detinerii legale a spatiului (contract de vanzare-cumparare, contract de comodat autentificat la notar/atestat de avocat, contract de inchiriere inregistrat la Administratia Finantelor Publice, act de donatie etc.);
 7. Copie acord asociatie de proprietari/locatari si al vecinilor directi pe plan orizontal si vertical (sus, jos, stanga, dreapta apartamentului), daca spatiul se afla intr-un imobil cu mai multe apartamente;
 8. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal privind existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetului de medicina dentara la data depunerii dosarului;
 9. Copie dupa dovada ca administratorul societatii este medic sau 1/3 din membrii Consiliului de Administratie sunt medici (diploma de licenta) - acest lucru trebuie prevazut in statut sau in actul aditional);
 10. Copie dupa certificatele de membru CMDR pentru medicii care lucreaza in societatea medicala;
 11. Copie dupa regulamentul de organizare si functionare a cabinetului prin care sa se ateste independenta profesionala si dreptul de decizie al personalului medical (conform Codului Muncii);
 12. Copie dupa fisele posturilor medicilor dentisti prin care sa se respecte competenta profesionala a specialitatii (conform Codului Muncii);
 13. Programul de lucru al cabinetului, semnat si stampilat de conducerea societatii;
 14. Plata taxei de avizare la data depunerii dosarului;
 15. Copie xerox dupa procesul verbal - Sanepid;
 16. Taxa de avizare conform Deciziei consiliului colegiului teritorial.

N.B.: In baza certificatului de avizare obtinut de la colegiul teritorial se va depune si la autoritatea de sanatate publica teritoriala actele necerare obtinerii Certificatului de inregistrare a cabinetului in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.

Dotarea minima pentru cabinetele de medicina dentara

Conform Ordinului MSF nr. 153/2003:

Dotare:

- unit dentar cu cel putin doua piese terminale;
- fotoliu dentar;
- tensiometru si stetoscop;
- optional: lampa de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete. 
Instrumentar si materiale:
- ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr;
- freze Beutelrock scurte si lungi;
- bisturiu pentru mucoasa;
- clesti pentru extractie (maxilarul superior si maxilarul inferior);
- cleste crampon;
- chiurete tip VolKman - drepte si curbe;
- elevatoare drepte si curbe;
- foarfece chirurgicale drepte si curbe;
- canule metalice si de unica folosinta pentru aspiratie;
- oglinzi dentare; sonde dentare;
- pense dentare;
- spatule bucale metalice;
- excavatoare duble de diferite marimi;
- pense Pean;
- lampa de spirt sau arzator de gaze;
- linguri metalice pentru amprente si/ sau masa plastica (de unica folosinta sau sterilizabile);
- matrice, portmatrice Ivory;
- matrice, portmatrice circulare;
- separatoare de dinti Ivory;
- mandrine piesa dreapta si unghi;
- seringa uniject cu ace;
- ace chirurgicale atraumatice (de unica folosinta);
- mandrine pentru piesa dreapta si unghi;
- instrumentar de detartraj de diferite forme;
- freze pentru turbina din otel si diamantate;
- freze din otel si diamantate pentru piesa dreapta si unghi;
- gume perii, pufuri pentru lustruit obturatii fizionomice si de amalgam de Ag;
- bol de cauciuc;
- spatula pentru malaxat gips;
- cutit pentru ceara;
- materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare;
- materiale auxiliare pentru curatarea mecanica;
- materiale termoplastice;
- materiale pentru coafaj pulpar;
- materiale pentru obturatii provizorii;
- materiale pentru obturatii fizionomice;
- aliaj de Ag + Hg;
- cimenturi dentare diferite;
- materiale pentru terapia endodontica;
- solutii si pulberi: Walkkoff, clorura de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;
- substante anestezice injectabile si de contact;
- echipament de protectie (halat, masca, manusi, ochelari).

Forma si dimensiunile firmei unui cabinet de medicina dentara

Decizia CN nr. 36/2009, privind stabilirea formei, dimensiunilor si a continutului firmei cabinetelor medico-dentare
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 23/10/2009

In temeiul art. 502 si al art. 525 lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 42 din Codul deontologic al medicului dentist, adoptat prin Decizia Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 1/2005, cu modificarile ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania decide:

Art. 1. - Firmele stradale sunt obligatorii pentru toate cabinetele medico-dentare si vor avea dimensiunile de 600/400 mm.

Art. 2. - Firma stradala a cabinetului medico-dentar va avea urmatorul continut:

 1. sigla Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
 2. forma de organizare/denumirea cabinetului medico-dentar;
 3. numele si prenumele;
 4. gradul profesional (optional).

Art. 3. - Optional, este permisa existenta unei firme interioare pe usa cabinetului medico-dentar, cu dimensiunile de 300/200 mm.

Art. 4. - In cazul in care nu este posibila mentionarea pe firma stradala a numelui si prenumelui tuturor medicilor dentisti care isi desfasoara activitatea in cadrul cabinetului medico-dentar respectiv, este posibila intocmirea unei liste-anexa la firma stradala/interioara.

Art. 5. - Firmele prevazute la art. 1 si 3 vor avea fond auriu, iar textul va fi scris cu litere de culoare neagra.

Art. 6. - Forma, dimensiunile si continutul firmelor prevazute in prezenta decizie sunt obligatorii pentru toate cabinetele medico-dentare nou-infiintate.

Art. 7. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Art. 8. - La data publicarii prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 7/2006 privind stabilirea formei si dimensiunii firmei cabinetelor medico-dentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 478 din 2 iunie 2006.
Cauta medic dentist


Introduceti numele

Introduceti prenumele


  

Sponsorizare amenajare sediu CMDR


IBAN: RO65BREL0001070026850104

Newsletter

Introduceti adresa de email pe care sa va trimitem ultimele noutati.


Sediile CMDR

Afla locatia sediului CMDR din judetul tau... Click aici »


Linkuri utile